Nhóm 19-24(3): Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

Nhóm 19-24(3): Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

Ngày đăng: 16/04/2019 - Xem: 60 - Bình luận: 0
HƯỚNG DẪN CÀI CAMERA TRÊN PC (LAPTOP) (Cài đặt phần mềm KBiVMS)
Nhóm 19-24(3): Hướng dẫn cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng.

Nhóm 19-24(3): Hướng dẫn cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng.

Ngày đăng: 16/04/2019 - Xem: 67 - Bình luận: 0
Hướng dẫn cài ứng dụng KBVision Lite trên điện thoại smartphone
MẦM CHỒI LÁ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 9/2018)

MẦM CHỒI LÁ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 9/2018)

Ngày đăng: 16/09/2018 - Xem: 897 - Bình luận: 0
Cách nhập tài khoản camera mới của các lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4, Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4, Lá 1, Lá 2, Lá 3.
NHÀ TRẺ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 09/2018)

NHÀ TRẺ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 09/2018)

Ngày đăng: 16/09/2018 - Xem: 517 - Bình luận: 0
Camera các lớp 19-24(1); 19-24(2); 25-36(1), 25-36(2), 24-36(3), 25-36(4)
THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI TÊN MIỀN HỆ THỐNG CAMERA TẠI CƠ SỞ 2!

THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI TÊN MIỀN HỆ THỐNG CAMERA TẠI CƠ SỞ 2!

Ngày đăng: 21/06/2018 - Xem: 764 - Bình luận: 0
THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI TÊN MIỀN HỆ THỐNG CAMERA TẠI CƠ SỞ 2 (Nhà trẻ 19-24(1), Nhà trẻ 19-24(2), Nhà trẻ 25-36(1), Nhà trẻ 25-36(2), Nhà trẻ 25-36(3), Nhà trẻ 25-36(4) và Lớp Mầm 5)
NHÀ TRẺ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 10/2017)

NHÀ TRẺ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 10/2017)

Ngày đăng: 08/10/2017 - Xem: 2894 - Bình luận: 0
Camera các lớp 19-24(1); 19-24(2); 25-36(1), 25-36(2), 24-36(3), 25-36(4)
MẦM CHỒI LÁ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 10/2017)

MẦM CHỒI LÁ hướng dẫn đổi tài khoản Camera Online (Tháng 10/2017)

Ngày đăng: 08/10/2017 - Xem: 3115 - Bình luận: 0
Cách nhập tài khoản camera mới của các lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4, Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4.
MẦM 5: Hướng dẫn đổi  tài khoản camera trên điện thoại,máy tính bảng

MẦM 5: Hướng dẫn đổi tài khoản camera trên điện thoại,máy tính bảng

Ngày đăng: 08/10/2017 - Xem: 705 - Bình luận: 0
Hướng dẫn đổi tài khoản camera trên điện thoại,máy tính bảng
MẦM 5: cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng

MẦM 5: cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng

Ngày đăng: 18/07/2016 - Xem: 2666 - Bình luận: 0
Hướng dẫn cài ứng dụng KBVision Lite và ứng dụng Guarding Expert điện thoại smartphone
MẦM 5: Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

MẦM 5: Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

Ngày đăng: 18/07/2016 - Xem: 4137 - Bình luận: 0
Hướng dẫn cài phần mềm KBiVMS và phần mềm iVMS-4200 trên máy vi tính laptop
MẦM-CHỒI-LÁ: Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

MẦM-CHỒI-LÁ: Hướng dẫn cài camera online trên PC (Laptop)

Ngày đăng: 03/03/2016 - Xem: 3190 - Bình luận: 0
Cách cài camera online qua phần mềm NUUO Remote Live Viewer các lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4, Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4, Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4
MẦM-CHỒI-LÁ: Hướng dẫn cài camera online trên smartphone

MẦM-CHỒI-LÁ: Hướng dẫn cài camera online trên smartphone

Ngày đăng: 03/03/2016 - Xem: 4091 - Bình luận: 0
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Nuuo iViewer xem camera các lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4, Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4, Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4
Nhà trẻ cách cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng

Nhà trẻ cách cài camera trực tuyến trên điện thoại,máy tính bảng

Ngày đăng: 03/03/2016 - Xem: 3694 - Bình luận: 0
Camera các lớp 19-24(1); 19-24(2); 25-36(1), 25-36(2), 24-36(3), 25-36(4). PH cài ứng dụng Guarding Expert vào smartphone hoặc tablet để xem camera online của lớp
NHÀ TRẺ cách cài camera quan sát trên máy vi tính, laptop

NHÀ TRẺ cách cài camera quan sát trên máy vi tính, laptop

Ngày đăng: 03/03/2016 - Xem: 3642 - Bình luận: 0
Camera các lớp 19-24(1); 19-24(2); 25-36(1), 25-36(2), 24-36(3), 25-36(4). PH cài phần mềm iVMS-4200(v2.00) để xem camera quan sát trực tuyến hoạt động trẻ ở trường

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 112
Lượt truy cập: 21471454