Mầm: Cân đo tháng 08/2016

Mầm: Cân đo tháng 08/2016

Ngày đăng: 16/08/2016 - Xem: 255 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp: Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
Chồi: Cân đo tháng 08/2016

Chồi: Cân đo tháng 08/2016

Ngày đăng: 16/08/2016 - Xem: 245 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp: Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
Lá: Cân đo tháng 08/2016

Lá: Cân đo tháng 08/2016

Ngày đăng: 16/08/2016 - Xem: 226 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp: Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4
MẦM: Cân đo tháng 07/2016

MẦM: Cân đo tháng 07/2016

Ngày đăng: 31/07/2016 - Xem: 326 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
NHÀ TRẺ: Cân đo tháng 07/2016

NHÀ TRẺ: Cân đo tháng 07/2016

Ngày đăng: 28/07/2016 - Xem: 313 - Bình luận: 0
Cân nặng nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2), 25-36 tháng (3)
CHỒI: Cân đo tháng 07/2016

CHỒI: Cân đo tháng 07/2016

Ngày đăng: 28/07/2016 - Xem: 292 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
 LÁ: Cân đo tháng 07/2016

LÁ: Cân đo tháng 07/2016

Ngày đăng: 26/07/2016 - Xem: 280 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4
LÁ: Cân đo tháng 06/2016

LÁ: Cân đo tháng 06/2016

Ngày đăng: 20/06/2016 - Xem: 309 - Bình luận: 0
   
CHỒI: Cân đo tháng 06/2016

CHỒI: Cân đo tháng 06/2016

Ngày đăng: 20/06/2016 - Xem: 312 - Bình luận: 0
       
MẦM: Cân đo tháng 06/2016

MẦM: Cân đo tháng 06/2016

Ngày đăng: 20/06/2016 - Xem: 352 - Bình luận: 0
       
Nhà trẻ: Cân đo tháng 06/2016

Nhà trẻ: Cân đo tháng 06/2016

Ngày đăng: 20/06/2016 - Xem: 324 - Bình luận: 0
 
LÁ: Cân đo tháng 05/2016

LÁ: Cân đo tháng 05/2016

Ngày đăng: 24/05/2016 - Xem: 307 - Bình luận: 0
Cân nặng Lá 1, Lá 2
CHỒI: Cân đo tháng 05/2016

CHỒI: Cân đo tháng 05/2016

Ngày đăng: 24/05/2016 - Xem: 252 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
MẦM: Cân đo tháng 05/2016

MẦM: Cân đo tháng 05/2016

Ngày đăng: 24/05/2016 - Xem: 273 - Bình luận: 0
Cân nặng lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
Nhà trẻ: Cân đo tháng 05/2016

Nhà trẻ: Cân đo tháng 05/2016

Ngày đăng: 24/05/2016 - Xem: 269 - Bình luận: 0
Cân nặng nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2), 25-36 tháng (3) , 25-36 tháng (4)

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 203
Lượt truy cập: 19348163