Nhà trẻ: Cân đo tháng 12/2015

Nhà trẻ: Cân đo tháng 12/2015

Ngày đăng: 20/12/2015 - Xem: 422 - Bình luận: 0
Cân nặng, chiều cao nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2), 25-36 tháng (3)
Nhà trẻ: Cân đo tháng 11/2015

Nhà trẻ: Cân đo tháng 11/2015

Ngày đăng: 18/11/2015 - Xem: 566 - Bình luận: 0
Cân nặng, nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2), 25-36 tháng (3)
Khối Mầm: Cân đo tháng 11/2015

Khối Mầm: Cân đo tháng 11/2015

Ngày đăng: 17/11/2015 - Xem: 489 - Bình luận: 0
Cân nặng lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
Khối Chồi: Cân đo tháng 11/2015

Khối Chồi: Cân đo tháng 11/2015

Ngày đăng: 17/11/2015 - Xem: 367 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
Khối Lá: Cân đo tháng 11/2015

Khối Lá: Cân đo tháng 11/2015

Ngày đăng: 17/11/2015 - Xem: 356 - Bình luận: 0
Cân nặng Lá 1, Lá 2
Khối Lá: Cân đo tháng 10/2015

Khối Lá: Cân đo tháng 10/2015

Ngày đăng: 25/10/2015 - Xem: 415 - Bình luận: 0
Cân nặng Lá 1, Lá 2
Khối Chồi: Cân đo tháng 10/2015

Khối Chồi: Cân đo tháng 10/2015

Ngày đăng: 25/10/2015 - Xem: 406 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
Khối Mầm: Cân đo tháng 10/2015

Khối Mầm: Cân đo tháng 10/2015

Ngày đăng: 25/10/2015 - Xem: 382 - Bình luận: 0
Cân nặng lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
Nhà trẻ: Cân đo tháng 10/2015

Nhà trẻ: Cân đo tháng 10/2015

Ngày đăng: 25/10/2015 - Xem: 387 - Bình luận: 0
Cân nặng, nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2), 25-36 tháng (3)
Nhà trẻ: Cân đo tháng 9/2015

Nhà trẻ: Cân đo tháng 9/2015

Ngày đăng: 17/09/2015 - Xem: 596 - Bình luận: 0
Cân nặng, chiều cao nhóm 19-24 tháng (1), 19-24 tháng (2), 25-36 tháng (1), 25-36 tháng (2)
Khối Mầm: Cân đo tháng 9/2015

Khối Mầm: Cân đo tháng 9/2015

Ngày đăng: 17/09/2015 - Xem: 502 - Bình luận: 0
Cân nặng, chiều cao lớp Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3, Mầm 4
Khối Chồi: Cân đo tháng 9/2015

Khối Chồi: Cân đo tháng 9/2015

Ngày đăng: 17/09/2015 - Xem: 437 - Bình luận: 0
Cân nặng, chiều cao các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4
Khối Lá: Cân đo tháng 9/2015

Khối Lá: Cân đo tháng 9/2015

Ngày đăng: 17/09/2015 - Xem: 353 - Bình luận: 0
Cân nặng, chiều cao Lá 1, Lá 2
Khối Lá: Cân đo tháng 8/2015

Khối Lá: Cân đo tháng 8/2015

Ngày đăng: 17/08/2015 - Xem: 551 - Bình luận: 0
Cân nặng Lá 1, Lá 2
Khối Chồi: Cân đo tháng 8/2015

Khối Chồi: Cân đo tháng 8/2015

Ngày đăng: 17/08/2015 - Xem: 479 - Bình luận: 0
Cân nặng các lớp Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 91
Lượt truy cập: 18303404