Lớp Mầm 4 vui cùng hoạt động khám phá lá vàng

Lớp Mầm 4 vui cùng hoạt động khám phá lá vàng

Xem: 69
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Những kỷ niệm thân yêu ở gia đình Chồi 2- NH 2018-2019

Những kỷ niệm thân yêu ở gia đình Chồi 2- NH 2018-2019

Xem: 104
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 cùng những kỷ niệm khó phai - NH 2018-2019!

Lớp Lá 1 cùng những kỷ niệm khó phai - NH 2018-2019!

Xem: 87
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Xem: 83
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Xem: 72
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Hành trình của các con X-2013!

Hành trình của các con X-2013!

Xem: 59
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Xem: 97
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

Xem: 70
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 2  MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

LOP LA 2 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

Xem: 82
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Xem: 84
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Xem: 130
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Xem: 120
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Xem: 86
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 03/2019!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 03/2019!

Xem: 103
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 vui xuân 2019!

Lớp Lá 2 vui xuân 2019!

Xem: 163
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui đón sinh nhật Tháng 01/2019!

Lớp Lá 1 vui đón sinh nhật Tháng 01/2019!

Xem: 159
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 11, 12/2018!

Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 11, 12/2018!

Xem: 178
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11!

Lớp Lá 1 mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11!

Xem: 192
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 cùng khoảnh khắc yêu thương

Lớp Lá 1 cùng khoảnh khắc yêu thương

Xem: 223
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 Vui cùng ngày Hội Halloween 2018!

Lớp Lá 2 Vui cùng ngày Hội Halloween 2018!

Xem: 304
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0909 442 166

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 119
Lượt truy cập: 22059246