Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Tạm biệt nhé Lá 3 yêu thương!

Xem: 20
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Lớp Lá 2 lưu giữ kỷ niệm NH 2018- 2019

Xem: 20
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Hành trình của các con X-2013!

Hành trình của các con X-2013!

Xem: 13
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Năm học cuối cấp của các bạn nick "2013"!

Xem: 41
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

LOP LA 1 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 - 2019

Xem: 39
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
LOP LA 2  MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

LOP LA 2 MUNG SINH NHAT THANG 5,6,7,8 2019

Xem: 52
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 04/2019!

Xem: 61
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Trường MN Hạnh Phúc cùng Hội thi Aerobic lần thứ XI - 2019!

Xem: 104
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Lớp Lá 1 vui cùng trò chơi với nước!

Xem: 89
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Lớp Lá 2 sắc đỏ ngày mùa Hội thi GDVSRM 2019!

Xem: 63
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 03/2019!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 03/2019!

Xem: 78
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 vui xuân 2019!

Lớp Lá 2 vui xuân 2019!

Xem: 140
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui đón sinh nhật Tháng 01/2019!

Lớp Lá 1 vui đón sinh nhật Tháng 01/2019!

Xem: 139
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 11, 12/2018!

Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 11, 12/2018!

Xem: 161
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11!

Lớp Lá 1 mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11!

Xem: 171
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 cùng khoảnh khắc yêu thương

Lớp Lá 1 cùng khoảnh khắc yêu thương

Xem: 196
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 Vui cùng ngày Hội Halloween 2018!

Lớp Lá 2 Vui cùng ngày Hội Halloween 2018!

Xem: 278
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 mừng sinh nhật Tháng 10/2018

Lớp Lá 1 mừng sinh nhật Tháng 10/2018

Xem: 162
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 09/2018!

Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 09/2018!

Xem: 362
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 đi siêu thị chọn quà & vui đón sinh nhật Tháng 09/2018!

Lớp Lá 1 đi siêu thị chọn quà & vui đón sinh nhật Tháng 09/2018!

Xem: 151
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 72
Lượt truy cập: 21621554