Lop La 2 vui don Noel 2017!

Lop La 2 vui don Noel 2017!

Xem: 61
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
La 1 Be vui Noel 2017!

La 1 Be vui Noel 2017!

Xem: 60
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 vui don Noel 2017!

Lop Mam 4 vui don Noel 2017!

Xem: 58
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Phao hoa don Giang sinh 2017!

Phao hoa don Giang sinh 2017!

Xem: 45
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Xem: 45
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Xem: 41
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Xem: 47
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 vui don noel 2017

Lop Mam 4 vui don noel 2017

Xem: 41
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Xem: 48
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Xem: 44
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Xem: 53
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Xem: 94
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Xem: 90
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 57
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 65
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 66
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui cùng ngày Tết Thầy Cô 20-11-2017!

Lớp Lá 1 vui cùng ngày Tết Thầy Cô 20-11-2017!

Xem: 59
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 vui cùng Thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Lớp Mầm 4 vui cùng Thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Xem: 63
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 1 vui cùng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Lớp Mầm 1 vui cùng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Xem: 125
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Tập thể sư phạm trường MN Hạnh Phúc vui đón 20.11.2017!

Tập thể sư phạm trường MN Hạnh Phúc vui đón 20.11.2017!

Xem: 73
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 64
Lượt truy cập: 18091323