Các bé Khối Lá đi siêu thị chọn quà sinh nhật Tháng 01/2018!

Các bé Khối Lá đi siêu thị chọn quà sinh nhật Tháng 01/2018!

Xem: 101
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 01/2018

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 01/2018

Xem: 104
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4  mung sinh nhat Thang 01/2018

Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 01/2018

Xem: 84
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 vui chơi tại Cơ sở 2!

Lớp Mầm 4 vui chơi tại Cơ sở 2!

Xem: 101
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 12/2017!

Lớp Lá 2 mừng sinh nhật Tháng 12/2017!

Xem: 124
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 2 cùng học cùng chơi

Lớp Mầm 2 cùng học cùng chơi

Xem: 100
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Nhóm 25-36(1) vui Noel 2017!

Nhóm 25-36(1) vui Noel 2017!

Xem: 96
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 2 vui don Noel 2017!

Lop La 2 vui don Noel 2017!

Xem: 88
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
La 1 Be vui Noel 2017!

La 1 Be vui Noel 2017!

Xem: 86
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 vui don Noel 2017!

Lop Mam 4 vui don Noel 2017!

Xem: 88
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Phao hoa don Giang sinh 2017!

Phao hoa don Giang sinh 2017!

Xem: 73
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Xem: 70
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Xem: 68
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Xem: 70
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 vui don noel 2017

Lop Mam 4 vui don noel 2017

Xem: 66
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Xem: 71
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Xem: 68
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Xem: 76
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Xem: 117
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Xem: 115
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 92
Lượt truy cập: 19296983