Phao hoa don Giang sinh 2017!

Phao hoa don Giang sinh 2017!

Xem: 105
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Khoi Mau giao dien van nghe chao don Noel 2017!

Xem: 97
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Khối Nhà trẻ vui đón Noel 2017!

Xem: 103
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Lop La 1 mung sinh nhat Thang 12/2017!

Xem: 96
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 vui don noel 2017

Lop Mam 4 vui don noel 2017

Xem: 100
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Lop La1 cung chuyen tham quan thu vi!

Xem: 100
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Lop Mam 4 mung sinh nhat Thang 12/2017

Xem: 95
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Lop Mam 1 vui don Noel 2017

Xem: 112
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Lớp Chồi 1 cùng câu chuyện "Nhổ củ cải" !

Xem: 146
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Lớp Mầm 4 mừng sinh nhật Tháng 11/2017!

Xem: 138
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 106
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 114
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

Xem: 117
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Lá 1 vui cùng ngày Tết Thầy Cô 20-11-2017!

Lớp Lá 1 vui cùng ngày Tết Thầy Cô 20-11-2017!

Xem: 112
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 4 vui cùng Thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Lớp Mầm 4 vui cùng Thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Xem: 117
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 1 vui cùng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Lớp Mầm 1 vui cùng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Xem: 199
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Tập thể sư phạm trường MN Hạnh Phúc vui đón 20.11.2017!

Tập thể sư phạm trường MN Hạnh Phúc vui đón 20.11.2017!

Xem: 127
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Mầm 5 lung linh khoe sắc trong các giờ hoạt động.

Lớp Mầm 5 lung linh khoe sắc trong các giờ hoạt động.

Xem: 110
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Lớp Chồi 1 cùng hoạt động học- vui chơi

Lớp Chồi 1 cùng hoạt động học- vui chơi

Xem: 119
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc
Hội thi tạo hình "Chân dung cô giáo em"

Hội thi tạo hình "Chân dung cô giáo em"

Xem: 138
Sáng tác: Trường MN Hạnh Phúc
Trình bày: Trường MN Hạnh Phúc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0903 057 904

Phụ huynh chia sẻ
Nhớ những ngày đầu tiên con đến lớp , đi...
Làm sao quên được những khó khăn, vất vả...
Cuối cùng, mẹ cũng tìm được ngôi trường...
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thế là đã...
Đang online: 139
Lượt truy cập: 20497594