Camera

Hệ thống camera cơ sở 1

Dành cho các nhóm lớp: 

  • Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3.
  • Chồi 1, Chồi 2, Chồi 3, Chồi 4.
  • Lá 1, Lá 2, Lá 3, Lá 4.

Hệ thống camera cơ sở 2

Dành cho các nhóm lớp: 

  • Nhóm 19-24(1), Nhóm 19-24(2).
  • Nhóm 25-36(1), Nhóm 25-36(2).
  • Mầm 4.
Đường dây nóng
Đang online: 17 Lượt truy cập: 26061722
Về đầu trang