Chương trình

Khối Mầm lớp M1

Tuần 1 (Từ 03/05 đến 06/05/2022)

 Thứ 2
(02/5)
Thứ 3
(03/5)
Thứ 4
(04/5)
Thứ 5
(05/5)
Thứ 6
(06/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ họcNghỉ lễ
LQVT:
Xếp xen kẽ
THỂ DỤC:
Bật qua chướng ngại vật.
TẠO HÌNH:
Nặn bánh dâu tây.
.
LQVH:
Thơ : ” Bé làm Bác sĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Em làm bác sĩ”.


Hoạt động ngoài trờiNghỉ lễ
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 2 (Từ 9/5 đến 13/5/2022)

 Thứ 2
(9/5)
Thứ 3
(10/5)
Thứ 4
(11/5)
Thứ 5
(12/5)
Thứ 6
(13/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái máy bay..
LQVT:
Một và nhiều.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng.
TẠO HÌNH:
X é dán con cá .
.
LQVH:
Nghe kể chuyện : “Bé làm bao nhiêu nghềĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Anh phi công ơi”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 3 (Từ 16/5 đến 20/5/2022)

 Thứ 2
(16/5)
Thứ 3
(17/5)
Thứ 4
(18/5)
Thứ 5
(19/5)
Thứ 6
(20/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề nấu ăn.
Thí Nghiệm khoa Học: Vật Tan và không tan.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
Nặn quả .
.
LQVH:
Thơ : ” Các cô thợ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 4 (Từ 23/5 đến 27/5/2022)

 Thứ 2
(23/5)
Thứ 3
(24/5)
Thứ 4
(25/5)
Thứ 5
(26/5)
Thứ 6
(27/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái xe.
LQVT: Tay phải, tay trái.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
xé dán con gà.
.
VSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu.ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Khối Mầm lớp M1

Tuần 1 (Từ 03/05 đến 06/05/2022)

 Thứ 2
(02/5)
Thứ 3
(03/5)
Thứ 4
(04/5)
Thứ 5
(05/5)
Thứ 6
(06/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ họcNghỉ lễ
LQVT:
Xếp xen kẽ
THỂ DỤC:
Bật qua chướng ngại vật.
TẠO HÌNH:
Nặn bánh dâu tây.
.
LQVH:
Thơ : ” Bé làm Bác sĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Em làm bác sĩ”.


Hoạt động ngoài trờiNghỉ lễ
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 2 (Từ 9/5 đến 13/5/2022)

 Thứ 2
(9/5)
Thứ 3
(10/5)
Thứ 4
(11/5)
Thứ 5
(12/5)
Thứ 6
(13/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái máy bay..
LQVT:
Một và nhiều.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng.
TẠO HÌNH:
X é dán con cá .
.
LQVH:
Nghe kể chuyện : “Bé làm bao nhiêu nghềĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Anh phi công ơi”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 3 (Từ 16/5 đến 20/5/2022)

 Thứ 2
(16/5)
Thứ 3
(17/5)
Thứ 4
(18/5)
Thứ 5
(19/5)
Thứ 6
(20/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề nấu ăn.
Thí Nghiệm khoa Học: Vật Tan và không tan.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
Nặn quả .
.
LQVH:
Thơ : ” Các cô thợ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 4 (Từ 23/5 đến 27/5/2022)

 Thứ 2
(23/5)
Thứ 3
(24/5)
Thứ 4
(25/5)
Thứ 5
(26/5)
Thứ 6
(27/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái xe.
LQVT: Tay phải, tay trái.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
xé dán con gà.
.
VSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu.ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Khối Mầm lớp M1

Tuần 1 (Từ 03/05 đến 06/05/2022)

 Thứ 2
(02/5)
Thứ 3
(03/5)
Thứ 4
(04/5)
Thứ 5
(05/5)
Thứ 6
(06/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ họcNghỉ lễ
LQVT:
Xếp xen kẽ
THỂ DỤC:
Bật qua chướng ngại vật.
TẠO HÌNH:
Nặn bánh dâu tây.
.
LQVH:
Thơ : ” Bé làm Bác sĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Em làm bác sĩ”.


Hoạt động ngoài trờiNghỉ lễ
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 2 (Từ 9/5 đến 13/5/2022)

 Thứ 2
(9/5)
Thứ 3
(10/5)
Thứ 4
(11/5)
Thứ 5
(12/5)
Thứ 6
(13/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái máy bay..
LQVT:
Một và nhiều.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng.
TẠO HÌNH:
X é dán con cá .
.
LQVH:
Nghe kể chuyện : “Bé làm bao nhiêu nghềĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Anh phi công ơi”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 3 (Từ 16/5 đến 20/5/2022)

 Thứ 2
(16/5)
Thứ 3
(17/5)
Thứ 4
(18/5)
Thứ 5
(19/5)
Thứ 6
(20/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề nấu ăn.
Thí Nghiệm khoa Học: Vật Tan và không tan.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
Nặn quả .
.
LQVH:
Thơ : ” Các cô thợ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 4 (Từ 23/5 đến 27/5/2022)

 Thứ 2
(23/5)
Thứ 3
(24/5)
Thứ 4
(25/5)
Thứ 5
(26/5)
Thứ 6
(27/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái xe.
LQVT: Tay phải, tay trái.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
xé dán con gà.
.
VSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu.ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Khối Mầm lớp M1

Tuần 1 (Từ 03/05 đến 06/05/2022)

 Thứ 2
(02/5)
Thứ 3
(03/5)
Thứ 4
(04/5)
Thứ 5
(05/5)
Thứ 6
(06/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ họcNghỉ lễ
LQVT:
Xếp xen kẽ
THỂ DỤC:
Bật qua chướng ngại vật.
TẠO HÌNH:
Nặn bánh dâu tây.
.
LQVH:
Thơ : ” Bé làm Bác sĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Em làm bác sĩ”.


Hoạt động ngoài trờiNghỉ lễ
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 2 (Từ 9/5 đến 13/5/2022)

 Thứ 2
(9/5)
Thứ 3
(10/5)
Thứ 4
(11/5)
Thứ 5
(12/5)
Thứ 6
(13/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái máy bay..
LQVT:
Một và nhiều.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng.
TẠO HÌNH:
X é dán con cá .
.
LQVH:
Nghe kể chuyện : “Bé làm bao nhiêu nghềĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Anh phi công ơi”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 3 (Từ 16/5 đến 20/5/2022)

 Thứ 2
(16/5)
Thứ 3
(17/5)
Thứ 4
(18/5)
Thứ 5
(19/5)
Thứ 6
(20/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề nấu ăn.
Thí Nghiệm khoa Học: Vật Tan và không tan.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
Nặn quả .
.
LQVH:
Thơ : ” Các cô thợ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 4 (Từ 23/5 đến 27/5/2022)

 Thứ 2
(23/5)
Thứ 3
(24/5)
Thứ 4
(25/5)
Thứ 5
(26/5)
Thứ 6
(27/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái xe.
LQVT: Tay phải, tay trái.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
xé dán con gà.
.
VSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu.ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Khối Mầm lớp M1

Tuần 1 (Từ 03/05 đến 06/05/2022)

 Thứ 2
(02/5)
Thứ 3
(03/5)
Thứ 4
(04/5)
Thứ 5
(05/5)
Thứ 6
(06/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ họcNghỉ lễ
LQVT:
Xếp xen kẽ
THỂ DỤC:
Bật qua chướng ngại vật.
TẠO HÌNH:
Nặn bánh dâu tây.
.
LQVH:
Thơ : ” Bé làm Bác sĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Em làm bác sĩ”.


Hoạt động ngoài trờiNghỉ lễ
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 2 (Từ 9/5 đến 13/5/2022)

 Thứ 2
(9/5)
Thứ 3
(10/5)
Thứ 4
(11/5)
Thứ 5
(12/5)
Thứ 6
(13/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái máy bay..
LQVT:
Một và nhiều.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng.
TẠO HÌNH:
X é dán con cá .
.
LQVH:
Nghe kể chuyện : “Bé làm bao nhiêu nghềĩ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Anh phi công ơi”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 3 (Từ 16/5 đến 20/5/2022)

 Thứ 2
(16/5)
Thứ 3
(17/5)
Thứ 4
(18/5)
Thứ 5
(19/5)
Thứ 6
(20/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề nấu ăn.
Thí Nghiệm khoa Học: Vật Tan và không tan.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
Nặn quả .
.
LQVH:
Thơ : ” Các cô thợ”.
ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Cháu yêu cô chú công nhân”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Tuần 4 (Từ 23/5 đến 27/5/2022)

 Thứ 2
(23/5)
Thứ 3
(24/5)
Thứ 4
(25/5)
Thứ 5
(26/5)
Thứ 6
(27/5)
Đón trẻ#NAME?
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng.
-Tập với hoa.
Hoạt động giờ học KP
Tìm hiểu về nghề lái xe.
LQVT: Tay phải, tay trái.
THỂ DỤC:
Đầu dội túi cát đi thăng bằng trên ghế.
TẠO HÌNH:
xé dán con gà.
.
VSRM: Thức ăn tốt cho răng và nướu.ÂM NHẠC:
Hát và VĐTN “Đoàn tàu nhỏ xíu”.


Hoạt động ngoài trờiQuan sát: Củ cà rốt.
Trò chơi VĐ: Bật qua vòng ném bóng vào rổ.
Trò chơi DG: Bỏ khăn,bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi#NAME?
Vệ sinh ăn ngủ Đi vệ sinh đúng nơi quy định
Trẻ biết tự thay quần áo khi bị ướt, thức dậy biết cất gối, phụ cất gối với cô.
Sinh hoạt chiềuBé ôn các bài thơ đã học.Cho bé chơi xâu hạt.Tập cho bé biết vỗ tay theo nhịp.Đồng dao “Đi cầu đi quán”.Bé ôn lại bài thơ “Bạn mới”.
Trả trẻ Nhắc cháu thực hiện bảng điểm danh khi ra về.
Giáo dục trẻ cầm tay ba mẹ. Lễ phép chào cô giáo.

Đường dây nóng
Đang online: 47 Lượt truy cập: 25582964
Về đầu trang