Chương trình

Khối Nhà Trẻ Nhóm 19-24(2)

Tuần 1 (Từ 5/4 đến 10/4/2021)

 Thứ 2
(05/04)
Thứ 3
(06/04)
Thứ 4
(07/04)
Thứ 5
(08/04)
Thứ 6
(09/04)
Đón trẻ– Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà
– chơi các trò chơi vận động.
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng theo bài hát “con chim non “
-Tập với cờ,gậy ,banh, nơ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
“Tung bóng lên cao ”.
Âm nhac: Hát và VĐTN”Cùng múa vui” HĐVĐV: Xếp tháp chồngNBTN: Con cuaVăn học: “Kể chuyện”Qủa trứng:
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa,bầu trời,
– Trò chơi VĐ: phi ngựa,ném bóng,bật qua các ô.
– Trò chơi DG: lộn cầu vòng ,kéo cưa lừa xẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Bình nước suối,dây ống nước,phiễu
– Nhận biết tập nói: sách tự tạo.abum hình
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, phách tr
– Trò chơi xây dựng: xây dựng đường,vườn thú ,ao cá vườn hoa.
– Góc thư giãn: Truyện tranh các con vật trong truyện, …
Vệ sinh ăn ngủHình thành thói quen rửa tay lau mặt trước khi ăn . Ngủ ngoan ngủ đúng giờ.
Sinh hoạt chiềuTìm đồ chơi vừa mới giấu.Xem hình ảnh về các con vật. sống trong rừngNghe hát vận động “Một con vịt”Bé tập xâu vòng .Chơi trò chơi”kéo cưa lừa xẻ”.
Trả trẻ-Dặn trẻ cuối đầu chào cô và ba mẹ khi về,

Khối Nhà Trẻ Nhóm 19-24(2)

Tuần 1 (Từ 5/4 đến 10/4/2021)

 Thứ 2
(05/04)
Thứ 3
(06/04)
Thứ 4
(07/04)
Thứ 5
(08/04)
Thứ 6
(09/04)
Đón trẻ– Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà
– chơi các trò chơi vận động.
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng theo bài hát “con chim non “
-Tập với cờ,gậy ,banh, nơ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
“Tung bóng lên cao ”.
Âm nhac: Hát và VĐTN”Cùng múa vui” HĐVĐV: Xếp tháp chồngNBTN: Con cuaVăn học: “Kể chuyện”Qủa trứng:
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa,bầu trời,
– Trò chơi VĐ: phi ngựa,ném bóng,bật qua các ô.
– Trò chơi DG: lộn cầu vòng ,kéo cưa lừa xẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Bình nước suối,dây ống nước,phiễu
– Nhận biết tập nói: sách tự tạo.abum hình
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, phách tr
– Trò chơi xây dựng: xây dựng đường,vườn thú ,ao cá vườn hoa.
– Góc thư giãn: Truyện tranh các con vật trong truyện, …
Vệ sinh ăn ngủHình thành thói quen rửa tay lau mặt trước khi ăn . Ngủ ngoan ngủ đúng giờ.
Sinh hoạt chiềuTìm đồ chơi vừa mới giấu.Xem hình ảnh về các con vật. sống trong rừngNghe hát vận động “Một con vịt”Bé tập xâu vòng .Chơi trò chơi”kéo cưa lừa xẻ”.
Trả trẻ-Dặn trẻ cuối đầu chào cô và ba mẹ khi về,

Khối Nhà Trẻ Nhóm 19-24(2)

Tuần 1 (Từ 5/4 đến 10/4/2021)

 Thứ 2
(05/04)
Thứ 3
(06/04)
Thứ 4
(07/04)
Thứ 5
(08/04)
Thứ 6
(09/04)
Đón trẻ– Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà
– chơi các trò chơi vận động.
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng theo bài hát “con chim non “
-Tập với cờ,gậy ,banh, nơ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
“Tung bóng lên cao ”.
Âm nhac: Hát và VĐTN”Cùng múa vui” HĐVĐV: Xếp tháp chồngNBTN: Con cuaVăn học: “Kể chuyện”Qủa trứng:
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa,bầu trời,
– Trò chơi VĐ: phi ngựa,ném bóng,bật qua các ô.
– Trò chơi DG: lộn cầu vòng ,kéo cưa lừa xẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Bình nước suối,dây ống nước,phiễu
– Nhận biết tập nói: sách tự tạo.abum hình
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, phách tr
– Trò chơi xây dựng: xây dựng đường,vườn thú ,ao cá vườn hoa.
– Góc thư giãn: Truyện tranh các con vật trong truyện, …
Vệ sinh ăn ngủHình thành thói quen rửa tay lau mặt trước khi ăn . Ngủ ngoan ngủ đúng giờ.
Sinh hoạt chiềuTìm đồ chơi vừa mới giấu.Xem hình ảnh về các con vật. sống trong rừngNghe hát vận động “Một con vịt”Bé tập xâu vòng .Chơi trò chơi”kéo cưa lừa xẻ”.
Trả trẻ-Dặn trẻ cuối đầu chào cô và ba mẹ khi về,

Khối Nhà Trẻ Nhóm 19-24(2)

Tuần 1 (Từ 5/4 đến 10/4/2021)

 Thứ 2
(05/04)
Thứ 3
(06/04)
Thứ 4
(07/04)
Thứ 5
(08/04)
Thứ 6
(09/04)
Đón trẻ– Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà
– chơi các trò chơi vận động.
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng theo bài hát “con chim non “
-Tập với cờ,gậy ,banh, nơ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
“Tung bóng lên cao ”.
Âm nhac: Hát và VĐTN”Cùng múa vui” HĐVĐV: Xếp tháp chồngNBTN: Con cuaVăn học: “Kể chuyện”Qủa trứng:
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa,bầu trời,
– Trò chơi VĐ: phi ngựa,ném bóng,bật qua các ô.
– Trò chơi DG: lộn cầu vòng ,kéo cưa lừa xẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Bình nước suối,dây ống nước,phiễu
– Nhận biết tập nói: sách tự tạo.abum hình
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, phách tr
– Trò chơi xây dựng: xây dựng đường,vườn thú ,ao cá vườn hoa.
– Góc thư giãn: Truyện tranh các con vật trong truyện, …
Vệ sinh ăn ngủHình thành thói quen rửa tay lau mặt trước khi ăn . Ngủ ngoan ngủ đúng giờ.
Sinh hoạt chiềuTìm đồ chơi vừa mới giấu.Xem hình ảnh về các con vật. sống trong rừngNghe hát vận động “Một con vịt”Bé tập xâu vòng .Chơi trò chơi”kéo cưa lừa xẻ”.
Trả trẻ-Dặn trẻ cuối đầu chào cô và ba mẹ khi về,

Khối Nhà Trẻ Nhóm 19-24(2)

Tuần 1 (Từ 5/4 đến 10/4/2021)

 Thứ 2
(05/04)
Thứ 3
(06/04)
Thứ 4
(07/04)
Thứ 5
(08/04)
Thứ 6
(09/04)
Đón trẻ– Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà
– chơi các trò chơi vận động.
Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng theo bài hát “con chim non “
-Tập với cờ,gậy ,banh, nơ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
“Tung bóng lên cao ”.
Âm nhac: Hát và VĐTN”Cùng múa vui” HĐVĐV: Xếp tháp chồngNBTN: Con cuaVăn học: “Kể chuyện”Qủa trứng:
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa,bầu trời,
– Trò chơi VĐ: phi ngựa,ném bóng,bật qua các ô.
– Trò chơi DG: lộn cầu vòng ,kéo cưa lừa xẻ.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Bình nước suối,dây ống nước,phiễu
– Nhận biết tập nói: sách tự tạo.abum hình
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, phách tr
– Trò chơi xây dựng: xây dựng đường,vườn thú ,ao cá vườn hoa.
– Góc thư giãn: Truyện tranh các con vật trong truyện, …
Vệ sinh ăn ngủHình thành thói quen rửa tay lau mặt trước khi ăn . Ngủ ngoan ngủ đúng giờ.
Sinh hoạt chiềuTìm đồ chơi vừa mới giấu.Xem hình ảnh về các con vật. sống trong rừngNghe hát vận động “Một con vịt”Bé tập xâu vòng .Chơi trò chơi”kéo cưa lừa xẻ”.
Trả trẻ-Dặn trẻ cuối đầu chào cô và ba mẹ khi về,

Đường dây nóng
Đang online: 263 Lượt truy cập: 25425275
Về đầu trang