Chương trình

Khối Nhà Trẻ Nhóm 25-36(2)

Tuần 2 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)

 Thứ 2
(11/09)
Thứ 3
(12/09)
Thứ 4
(13/09)
Thứ 5
(14/09)
Thứ 6
(15/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Giới thiệu tên bạn mới, động viên bé đi học ngoan.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.


Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng bài Con cào cào.
– Tập với cờ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Đi theo hướng thẳng.
Âm nhạc:
Cô giáo em.


PTNN:
Thơ: Bạn mới.
Tạo Hình:
Dán ngôi nhà
Âm nhạc:
Cô giáo em.
NBPB:
Màu đỏ

NBTN:
Cô giáo
Tạo hình:
Di màu chân dung bé.
HĐVĐV:
Xếp chồng 5 khối gỗ.
NBPB:
Ôn “Màu đỏ”
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa, công việc của chú bảo vệ, thời tiết buổi sáng.
– Trò chơi VĐ: cáo bắt vịt, chạy theo bóng, ném bóng vào rổ.
– Trò chơi DG: nu na nu nống, thả khăn.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ.
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu, các hộp vuông, tròn với nhiều kích thước.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc.
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hoạt động của bé ở lớp, tranh các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.


Sinh hoạt chiềuMúa vận động theo nhạc.Đọc các bài thơ đã học.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình ảnh các hoạt động ở trường MN.Nghe hát bài: ”Cô giáo em”.
Trả trẻ-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
– Trẻ tự lấy giày, đi đúng đôi.
– Trẻ thực hiện bảng điểm danh.


Tuần 3 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)

 Thứ 2
(18/09)
Thứ 3
(19/09)
Thứ 4
(20/09)
Thứ 5
(21/09)
Thứ 6
(22/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Tập cho bé biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.
Trò chuyện sáng TD sáng– – Thể dục sáng bài Con cào cào”.
– Tập với gậy.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Bật qua vạch kẻ.
NBPB:
Màu xanh.
PTNN:
Thơ: “Bắp cải xanh”.
Tạo Hinh:
Di màu ngôi nhà
NBTN:
Con cá vàng.
TDGH:
Tập bật
vào
vòng.

Â.N:
Bài “Cá
vàng
bơi”.
PTNN:
Nghe
Truyện
“Thỏ
con bị
sâu
răng”.
NBPB:
Tay
phải,
tay trái.
Â.N:
Múa vận
động bài
“Con gà
trống”.
Hoạt động ngoài trời-Quan sát: vườn cây trong sân trường, lớp của bạn, cây dừa, hồ cá.
-Trò chơi VĐ: thả banh, chim bay, chạy đuổi theo bóng.
-Trò chơi DG: dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, chén muỗng, bàn ghế, đồ chơi bác sĩ..
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc có bài hát nói về các loại xe..
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, các con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.
Sinh hoạt chiềuBắt chước theo tiếng kêu của các con vật.Nghe đọc thơ cùng cô.Vận động theo nhạc bài cá vàng bơi.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình các con vật.
Trả trẻ– Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
-Cô trao đổi với phụ huynh về sinh hoạt của bé trong ngày.

Khối Nhà Trẻ Nhóm 25-36(2)

Tuần 2 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)

 Thứ 2
(11/09)
Thứ 3
(12/09)
Thứ 4
(13/09)
Thứ 5
(14/09)
Thứ 6
(15/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Giới thiệu tên bạn mới, động viên bé đi học ngoan.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.


Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng bài Con cào cào.
– Tập với cờ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Đi theo hướng thẳng.
Âm nhạc:
Cô giáo em.


PTNN:
Thơ: Bạn mới.
Tạo Hình:
Dán ngôi nhà
Âm nhạc:
Cô giáo em.
NBPB:
Màu đỏ

NBTN:
Cô giáo
Tạo hình:
Di màu chân dung bé.
HĐVĐV:
Xếp chồng 5 khối gỗ.
NBPB:
Ôn “Màu đỏ”
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa, công việc của chú bảo vệ, thời tiết buổi sáng.
– Trò chơi VĐ: cáo bắt vịt, chạy theo bóng, ném bóng vào rổ.
– Trò chơi DG: nu na nu nống, thả khăn.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ.
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu, các hộp vuông, tròn với nhiều kích thước.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc.
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hoạt động của bé ở lớp, tranh các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.


Sinh hoạt chiềuMúa vận động theo nhạc.Đọc các bài thơ đã học.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình ảnh các hoạt động ở trường MN.Nghe hát bài: ”Cô giáo em”.
Trả trẻ-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
– Trẻ tự lấy giày, đi đúng đôi.
– Trẻ thực hiện bảng điểm danh.


Tuần 3 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)

 Thứ 2
(18/09)
Thứ 3
(19/09)
Thứ 4
(20/09)
Thứ 5
(21/09)
Thứ 6
(22/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Tập cho bé biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.
Trò chuyện sáng TD sáng– – Thể dục sáng bài Con cào cào”.
– Tập với gậy.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Bật qua vạch kẻ.
NBPB:
Màu xanh.
PTNN:
Thơ: “Bắp cải xanh”.
Tạo Hinh:
Di màu ngôi nhà
NBTN:
Con cá vàng.
TDGH:
Tập bật
vào
vòng.

Â.N:
Bài “Cá
vàng
bơi”.
PTNN:
Nghe
Truyện
“Thỏ
con bị
sâu
răng”.
NBPB:
Tay
phải,
tay trái.
Â.N:
Múa vận
động bài
“Con gà
trống”.
Hoạt động ngoài trời-Quan sát: vườn cây trong sân trường, lớp của bạn, cây dừa, hồ cá.
-Trò chơi VĐ: thả banh, chim bay, chạy đuổi theo bóng.
-Trò chơi DG: dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, chén muỗng, bàn ghế, đồ chơi bác sĩ..
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc có bài hát nói về các loại xe..
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, các con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.
Sinh hoạt chiềuBắt chước theo tiếng kêu của các con vật.Nghe đọc thơ cùng cô.Vận động theo nhạc bài cá vàng bơi.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình các con vật.
Trả trẻ– Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
-Cô trao đổi với phụ huynh về sinh hoạt của bé trong ngày.

Khối Nhà Trẻ Nhóm 25-36(2)

Tuần 2 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)

 Thứ 2
(11/09)
Thứ 3
(12/09)
Thứ 4
(13/09)
Thứ 5
(14/09)
Thứ 6
(15/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Giới thiệu tên bạn mới, động viên bé đi học ngoan.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.


Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng bài Con cào cào.
– Tập với cờ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Đi theo hướng thẳng.
Âm nhạc:
Cô giáo em.


PTNN:
Thơ: Bạn mới.
Tạo Hình:
Dán ngôi nhà
Âm nhạc:
Cô giáo em.
NBPB:
Màu đỏ

NBTN:
Cô giáo
Tạo hình:
Di màu chân dung bé.
HĐVĐV:
Xếp chồng 5 khối gỗ.
NBPB:
Ôn “Màu đỏ”
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa, công việc của chú bảo vệ, thời tiết buổi sáng.
– Trò chơi VĐ: cáo bắt vịt, chạy theo bóng, ném bóng vào rổ.
– Trò chơi DG: nu na nu nống, thả khăn.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ.
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu, các hộp vuông, tròn với nhiều kích thước.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc.
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hoạt động của bé ở lớp, tranh các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.


Sinh hoạt chiềuMúa vận động theo nhạc.Đọc các bài thơ đã học.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình ảnh các hoạt động ở trường MN.Nghe hát bài: ”Cô giáo em”.
Trả trẻ-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
– Trẻ tự lấy giày, đi đúng đôi.
– Trẻ thực hiện bảng điểm danh.


Tuần 3 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)

 Thứ 2
(18/09)
Thứ 3
(19/09)
Thứ 4
(20/09)
Thứ 5
(21/09)
Thứ 6
(22/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Tập cho bé biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.
Trò chuyện sáng TD sáng– – Thể dục sáng bài Con cào cào”.
– Tập với gậy.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Bật qua vạch kẻ.
NBPB:
Màu xanh.
PTNN:
Thơ: “Bắp cải xanh”.
Tạo Hinh:
Di màu ngôi nhà
NBTN:
Con cá vàng.
TDGH:
Tập bật
vào
vòng.

Â.N:
Bài “Cá
vàng
bơi”.
PTNN:
Nghe
Truyện
“Thỏ
con bị
sâu
răng”.
NBPB:
Tay
phải,
tay trái.
Â.N:
Múa vận
động bài
“Con gà
trống”.
Hoạt động ngoài trời-Quan sát: vườn cây trong sân trường, lớp của bạn, cây dừa, hồ cá.
-Trò chơi VĐ: thả banh, chim bay, chạy đuổi theo bóng.
-Trò chơi DG: dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, chén muỗng, bàn ghế, đồ chơi bác sĩ..
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc có bài hát nói về các loại xe..
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, các con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.
Sinh hoạt chiềuBắt chước theo tiếng kêu của các con vật.Nghe đọc thơ cùng cô.Vận động theo nhạc bài cá vàng bơi.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình các con vật.
Trả trẻ– Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
-Cô trao đổi với phụ huynh về sinh hoạt của bé trong ngày.

Khối Nhà Trẻ Nhóm 25-36(2)

Tuần 2 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)

 Thứ 2
(11/09)
Thứ 3
(12/09)
Thứ 4
(13/09)
Thứ 5
(14/09)
Thứ 6
(15/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Giới thiệu tên bạn mới, động viên bé đi học ngoan.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.


Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng bài Con cào cào.
– Tập với cờ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Đi theo hướng thẳng.
Âm nhạc:
Cô giáo em.


PTNN:
Thơ: Bạn mới.
Tạo Hình:
Dán ngôi nhà
Âm nhạc:
Cô giáo em.
NBPB:
Màu đỏ

NBTN:
Cô giáo
Tạo hình:
Di màu chân dung bé.
HĐVĐV:
Xếp chồng 5 khối gỗ.
NBPB:
Ôn “Màu đỏ”
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa, công việc của chú bảo vệ, thời tiết buổi sáng.
– Trò chơi VĐ: cáo bắt vịt, chạy theo bóng, ném bóng vào rổ.
– Trò chơi DG: nu na nu nống, thả khăn.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ.
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu, các hộp vuông, tròn với nhiều kích thước.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc.
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hoạt động của bé ở lớp, tranh các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.


Sinh hoạt chiềuMúa vận động theo nhạc.Đọc các bài thơ đã học.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình ảnh các hoạt động ở trường MN.Nghe hát bài: ”Cô giáo em”.
Trả trẻ-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
– Trẻ tự lấy giày, đi đúng đôi.
– Trẻ thực hiện bảng điểm danh.


Tuần 3 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)

 Thứ 2
(18/09)
Thứ 3
(19/09)
Thứ 4
(20/09)
Thứ 5
(21/09)
Thứ 6
(22/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Tập cho bé biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.
Trò chuyện sáng TD sáng– – Thể dục sáng bài Con cào cào”.
– Tập với gậy.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Bật qua vạch kẻ.
NBPB:
Màu xanh.
PTNN:
Thơ: “Bắp cải xanh”.
Tạo Hinh:
Di màu ngôi nhà
NBTN:
Con cá vàng.
TDGH:
Tập bật
vào
vòng.

Â.N:
Bài “Cá
vàng
bơi”.
PTNN:
Nghe
Truyện
“Thỏ
con bị
sâu
răng”.
NBPB:
Tay
phải,
tay trái.
Â.N:
Múa vận
động bài
“Con gà
trống”.
Hoạt động ngoài trời-Quan sát: vườn cây trong sân trường, lớp của bạn, cây dừa, hồ cá.
-Trò chơi VĐ: thả banh, chim bay, chạy đuổi theo bóng.
-Trò chơi DG: dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, chén muỗng, bàn ghế, đồ chơi bác sĩ..
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc có bài hát nói về các loại xe..
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, các con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.
Sinh hoạt chiềuBắt chước theo tiếng kêu của các con vật.Nghe đọc thơ cùng cô.Vận động theo nhạc bài cá vàng bơi.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình các con vật.
Trả trẻ– Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
-Cô trao đổi với phụ huynh về sinh hoạt của bé trong ngày.

Khối Nhà Trẻ Nhóm 25-36(2)

Tuần 2 (Từ 11/9 đến 15/9/2023)

 Thứ 2
(11/09)
Thứ 3
(12/09)
Thứ 4
(13/09)
Thứ 5
(14/09)
Thứ 6
(15/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Giới thiệu tên bạn mới, động viên bé đi học ngoan.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.


Trò chuyện sáng TD sáng-Thể dục sáng bài Con cào cào.
– Tập với cờ.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Đi theo hướng thẳng.
Âm nhạc:
Cô giáo em.


PTNN:
Thơ: Bạn mới.
Tạo Hình:
Dán ngôi nhà
Âm nhạc:
Cô giáo em.
NBPB:
Màu đỏ

NBTN:
Cô giáo
Tạo hình:
Di màu chân dung bé.
HĐVĐV:
Xếp chồng 5 khối gỗ.
NBPB:
Ôn “Màu đỏ”
Hoạt động ngoài trời– Quan sát: Hoa dừa, công việc của chú bảo vệ, thời tiết buổi sáng.
– Trò chơi VĐ: cáo bắt vịt, chạy theo bóng, ném bóng vào rổ.
– Trò chơi DG: nu na nu nống, thả khăn.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ.
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu, các hộp vuông, tròn với nhiều kích thước.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc.
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hoạt động của bé ở lớp, tranh các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.


Sinh hoạt chiềuMúa vận động theo nhạc.Đọc các bài thơ đã học.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình ảnh các hoạt động ở trường MN.Nghe hát bài: ”Cô giáo em”.
Trả trẻ-Trẻ biết thu dọn đồ chơi
– Trẻ tự lấy giày, đi đúng đôi.
– Trẻ thực hiện bảng điểm danh.


Tuần 3 (Từ 18/9 đến 22/9/2023)

 Thứ 2
(18/09)
Thứ 3
(19/09)
Thứ 4
(20/09)
Thứ 5
(21/09)
Thứ 6
(22/09)
Đón trẻ– Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé.
– Tập cho bé biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
– Chơi các trò chơi dân gian nhẹ.
Trò chuyện sáng TD sáng– – Thể dục sáng bài Con cào cào”.
– Tập với gậy.
Hoạt động giờ họcTDGH:
Bật qua vạch kẻ.
NBPB:
Màu xanh.
PTNN:
Thơ: “Bắp cải xanh”.
Tạo Hinh:
Di màu ngôi nhà
NBTN:
Con cá vàng.
TDGH:
Tập bật
vào
vòng.

Â.N:
Bài “Cá
vàng
bơi”.
PTNN:
Nghe
Truyện
“Thỏ
con bị
sâu
răng”.
NBPB:
Tay
phải,
tay trái.
Â.N:
Múa vận
động bài
“Con gà
trống”.
Hoạt động ngoài trời-Quan sát: vườn cây trong sân trường, lớp của bạn, cây dừa, hồ cá.
-Trò chơi VĐ: thả banh, chim bay, chạy đuổi theo bóng.
-Trò chơi DG: dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi với bóng, cầu tuột, xe chòi chân …
Họat động vui chơi– Trò chơi giả bộ: Búp bê, chén muỗng, bàn ghế, đồ chơi bác sĩ..
– Hoạt động với đồ vật: Hột hạt, hoa để bé xâu.
– Trò chơi âm nhạc: Trống lắc, phách tre, máy casset, đĩa nhạc có bài hát nói về các loại xe..
– Trò chơi xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, cây xanh, các loại hoa, các con vật.
– Góc thư giãn: Tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên.


Vệ sinh ăn ngủ– Giáo dục bé biết rửa tay trước khi ăn.
– Tập cho bé biết gọi cô khi có nhu cầu về vệ sinh.
– Tập bé tự lấy gối về giường, không gây ồn khi ngủ.
Sinh hoạt chiềuBắt chước theo tiếng kêu của các con vật.Nghe đọc thơ cùng cô.Vận động theo nhạc bài cá vàng bơi.Chơi các trò chơi dân gian.Xem hình các con vật.
Trả trẻ– Trẻ biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
-Cô trao đổi với phụ huynh về sinh hoạt của bé trong ngày.

Đường dây nóng
Đang online: 68 Lượt truy cập: 25881099
Về đầu trang