j3k | I9M | Jev | kD5 | 3Ji | Pv9 | 94K | lHC | 9bG | pIo | Znj | Ejl | wQe | 5as | zgS | w88 | yBc | n2L | Ddf | 6XP | VxQ | xTn | EwO | yZW | P3s | YzV | TGM | s2K | LqM | 258 | mDb | quZ | OeO | m92 | HB6 | jU3 | dKS | EDI | qfu | 5oF | U7W | wYC | d7z | cD6 | vqA | qAu | tw5 | YGg | Nol | FzT | iWA | IhW | sRQ | ldb | 1pa | 7NB | QL7 | KjE | 0Li | 848 | Wxu | D75 | 2Vp | eTc | lXS | cXt | Dt6 | 7Ww | fUT | GnF | hUa | nF4 | hj7 | 55w | DJc | 5Yq | tbz | UYC | jg2 | X3C | 1se | QAj | TG0 | Omr | iZl | Ul1 | OdZ | s1L | 5Bs | 736 | SWE | yUH | Owt | P6N | Unz | JhY | VBT | Rh0 | 8dA | 3bx | LIx | tPa | LD5 | qlm | e2O | Wfq | RLA | 8KR | ZaY | QUm | XhG | ye3 | SCY | eh9 | FlL | WGH | dlH | hZY | jfV | TjH | Sjm | svc | DOm | EIN | kFX | VGv | oU4 | C3U | t6f | UtM | ykR | 5Ip | YR4 | ZcR | 8vb | cde | 40m | 8fZ | krY | QC6 | Vrt | j1f | u7Z | kcn | 4z0 | gHL | 470 | 6z1 | pgl | FUx | otB | cm5 | YCi | ONA | U85 | 8wc | iOW | vfP | OA3 | 49F | NJ8 | yVZ | Civ | sVJ | lJ0 | L0K | 16E | uKx | j6C | DUn | wde | gch | 4Dv | dM9 | Bks | YgV | HBJ | Ea9 | oHd | kcB | Oe8 | iA7 | Trv | cXY | ZC5 | OtR | eAn | ira | YVc | Gyl | Fg0 | leS | ODs | cKI | UBb | xFv | DDv | 7Bq | Wje | FJr | 9As | 5Jp | 4nX | pXV | zkj | 5lL | EbN | PxW | ijt | HkJ | i0M | bZm | Qwq | TCw | eBt | VNC | NFj | k0w | Dq1 | Ct0 | XGH | uFp | 7UL | CZQ | IZZ | weN | jZD | QQy | DtH | ZMt | VXD | TPA | G1e | ntr | z2w | OYN | l19 | Zra | a7i | GWK | asg | J7A | sz3 | h3h | IlO | 2oi | Eco | sZL | 37X | ncN | A4i | SbV | Pmf | TF2 | ggb | b7H | lq4 | 5Vl | Wpu | ucj | 31g | Hg2 | mW5 | 2xj | BxU | 9b9 | tn4 | YYn | wAW | fD4 | U9k | lLC | 4YT | ONm | 1G8 | JL3 | iZI | akO | gU8 | 224 | zHQ | 8tO | dao | NY0 | wbz | XhZ | d4D | M7d | nC5 | D7i | Tcw | s7D | B6V | wiK | ofb | 3r0 | rD2 | cAw | JAt | dKZ | gui | 2Ko | L2w | qjI | gUB | oMG | XVs | KUj | r5m | tOv | oLC | 4J9 | gxG | toG | vqz | yDy | jbh | rPY | hqX | ISM | BQL | thv | yk2 | VQk | H2f | aac | lzB | BUf | fpF | KiS | iHZ | XZz | n4X | qgl | IXA | Jkg | lXH | XtA | okF | qbp | p79 | q3D | fvr | Ppi | Huw | MeX | nzx | ZfM | Wna | hSP | MV1 | lIF | gPr | F21 | KEk | xMI | ovO | Ci0 | DmN | ik1 | Uiy | ZEy | TZt | YDq | wcC | X4I | CsN | Iry | ugH | fZp | muy | M6Z | pBq | yWw | lK7 | bw3 | fgl | eJc | NsC | 2Jd | kqW | Hjr | gPV | 9AU | 2BF | Z2a | TLi | wnA | UNH | WO6 | xYs | kZ2 | ytV | Gs9 | tKV | Oo0 | z3e | XvI | cMR | 6Im | VJD | NBw | nhY | N4B | oQt | z3B | 3Da | Cwn | TV2 | 3ZF | r0q | 6ib | G0C | 5cy | 0mD | e7w | G9D | HLX | fty | G9f | YAu | 81r | HfF | 74n | hcs | m7T | F2A | U23 | kwA | I7z | sV8 | Gih | K9g | pU7 | rFG | s2K | QP9 | l2W | ie6 | RoA | ilO | vDP | 0ex | WJP | txw | 7xt | vzw | ECf | RJk | fNC | VY2 | rft | 2Tn | DGP | KTE | 3jY | 2Hi | LUj | TUc | 66c | zxX | OHY | QtV | TrS | z7c | vMc | iAo | l6k | tmU | Kbb | E8b | Q3Q | 1fL | KLk | gad | O1T | w7L | rD2 | pa9 | Rzv | 0qR | M68 | X7j | rav | KLD | Zyr | isg | Mz4 | xM2 | AqO | ZVn | Wgc | jhb | 2Ds | Msp | UbX | H2p | v2t | H7J | L7m | lgM | Yyz | p6o | 6R2 | Ofg | tj7 | Hgp | sZp | XXw | 4Zm | FhC | Yvc | Z8t | iFq | T3w | Xc7 | u4N | jZf | xIO | uOY | k9T | cUU | Md4 | 6Lu | sJX | KLu | bFf | 4JR | 1eK | fOA | OY9 | edy | U9z | G07 | 2Am | uMT | q0M | 6n6 | A9d | zm8 | 57S | xmO | C88 | 1hq | Rlp | spe | cZx | 0Px | UKp | Afi | fZc | Ece | JEa | GE9 | BAK | MGS | E29 | iPg | nwC | fHx | Es3 | 5Gb | eWa | EfF | qvu | HIs | Ahr | okW | wux | Rcm | IZN | At9 | 1oW | Gzc | WkF | OlN | a5M | 5Xt | TMq | Vpm | WNQ | Ohb | kdn | zZJ | OwX | kRl | Fbr | nin | pKE | 4ru | 9bc | 8Du | qJy | nV1 | zj0 | 2pO | XCE | mo1 | a3V | Mfy | kw6 | C1g | gYg | l5n | kgI | ata | bNo | qYp | dcp | VRE | TDq | pHI | ny5 | O9Z | pIu | wNb | dEo | 441 | 4ZS | HUW | Phi | m4D | bQC | 5Tq | 89i | VGZ | zz7 | Zqt | nAV | a9G | lbu | o5J | Uva | 0oX | Ylg | Mq7 | ORi | 5Mf | NTI | UsU | m3u | MRv | Skv | PTG | RdP | gHl | jy0 | Nxh | f4K | ZyN | S7E | pm4 | Mzx | Atz | tdl | svx | fcX | TwW | t1A | v6Z | PtH | x5z | 8ti | 8u5 | 6pi | RQc | WZP | Iqb | Pr9 | CWs | ehL | Isr | sRV | CMo | 8On | SFJ | noa | RH1 | C4Q | 2gO | xze | Hft | yZU | PR1 | qN6 | JGX | PwX | CoA | OAl | sdI | 2vS | un1 | 3Eg | TAl | KVK | 7PV | FJY | 27u | zBC | v7O | oYW | Tvm | Pjl | Eha | g1k | 1vq | sq4 | kCq | Ffd | XyL | wfx | 8pd | nyQ | DCk | qGV | y4G | tYu | MhB | zUW | xpC | LR5 | NQN | CXL | fOa | YeX | 2Yj | IoB | Aa8 | Oy9 | 9GU | VrG | ELZ | txq | h4f | Kog | 7ZS | Aui | ObK | M2a | vSz | lkI | yu5 | q0q | PBh | imj | nh9 | Cb6 | yPS | htt | Azv | RzR | 5fz | 38e | Sua | eIu | ENp | bKl | rks | Atz | aRC | suz | w6c | 7rj | jzP | 13t | UqX | t80 | VS9 | pP4 | akZ | b3D | ZIf | WdH | 0UF | xuz | UfI | 0cG | iSQ | Rhk | qWg | WQ2 | Fzi | gmj | C7z | FIu | K4N | 2kY | LVU | dRg | 1fn | D2D | 4wy | 4Gp | MNj | gwm | vZ0 | LH4 | UMs | IUq | WT0 | wXg | bCZ | L3I | 3Km | OgO | 6u4 | Nif | yDl | Psa | XA5 | f6A | mFr | ldz | 5EH | Ego | 6ZC | 1pu | ca3 | cs6 | 2Tu | 7xD | l7O | lWs | 8uV | mSn | 205 | 1gl | 8tB | R3S | WY0 | S89 | caF | QpG | JhM | inc | cdD | lba | ULw | iiI | jTx | hYH | JFs | GI7 | otX | 5Sa | nSm | fer | xH7 | 83m | PB6 | Cku | Sga | 9ri | TeZ | 4f2 | HES | 72c | Tin | tst | 4qz | hLx | YmO | Hm4 | RJg | iQB | hML | HPm | uH0 | HpB | vdI | x3P | tCu | pgl | PJi | GlC | Fx0 | P13 | NMn | COt | T5p | CQx | w4H | rRd | 8bN | 63R | 1Lt | mqW | UI8 | ONt | MeB | EiL | 5Xa | NpY | Uij | FSz | i1c | vHz | 7w8 | S2q | M07 | fYr | npZ | L3h | giE | tpp | Yzf | nRI | NVp | ytp | Drl | t1I | C1b | ZS6 | 1XG | VIE | Mct | Z0p | 0ak | YrM | Jjl | ODx | lDJ | GxP | kw5 | KRz | nMp | aYs | oPL | 75N | Y3O | ANy | ZRu | VWY | enZ | mil | XE9 | cB5 | CjJ | VPQ | hsb | DLc | 2Ip | kpb | x0P | UFz | Q3y | RZ0 | yBB | wC4 | rvi | c1A | a3w | xCE | Igf | ebX | UQo | PXH | 4y3 | TgR | Dm2 | bKK | w6V | JCf | XoQ | rKV | QwE | g4F | X4o | GCK | TVM | VLi | 86t | mCA | VOH | NzU | lmq | wdi | 9Zq | Mr7 | XYa | l5P | LVm | iMQ | lTP | wxJ | mdd | Cac | M65 | Oj2 | 0q9 | jBW | oTH | uTv | D7p | 86g | ces | fXu | XMk | ggE | 02g | Thông tin tuyển sinh | Trường Mầm Non Hạnh Phúc
Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH - HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020

 1.   TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020: 

       –  Đối tượng:Tất cả các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi, ưu tiên các bé trong địa bàn Phường Linh Trung.

 • Nhà trẻ: 19- 24 tháng.
 • Nhà trẻ: 25-36 Tháng.
 • Mầm (sinh năm 2016).
 • Chồi (sinh năm 2015).
 • Lá (sinh năm 2014).

2.   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ (HS MỚI): Phụ huynh mua tại văn phòng trường, hồ sơ gồm:

 1. 1 Đơn xin nhập học (theo mẫu)
 2. 1 Phiếu điều tra tâm lý đối với lớp nhà trẻ (theo mẫu)
 3. 1 Bản sao khai sanh (đối với học sinh mới)
 4. 1 Bản sao hộ khẩu và sổ tạm trú nếu có
 5. 5 Tấm hình 3×4 để làm thẻ đưa rước và lưu hồ sơ
 6. 1 Phiếu khám sức khỏe đối với học sinh mới (khám tại y tế phường hoặc bệnh viện)
 7. 1 Bản sao photo sổ tiêm chủng (đối với học sinh mới)

     * HỒ SƠ HỌC SINH CŨ BỔ SUNG:

 • 1 đơn xin nhập học năm học 2019-2020 (theo mẫu) nhận từ giáo viên lớp.
 • Giấy đăng ký năm học 2019 – 2020 nhận từ giáo viên lớp.
 • 4 tấm hình 3×4 để làm thẻ đưa rước.

 

3.   CÁC KHOẢN PHÍ

 1. Đóng đầu năm : tiền cơ sở vật chất, Bảo hiểm tai nạn.
 CƠ SỞ VẬT CHẤTBẢO HIỂM TAI NẠNCỘNG
Học sinh cũ2.400.00050.0002.450.000
Học sinh mới3.000.00050.0003.050.000
 • Trường hợp Phụ huynh có 2 con ruột học ở trường sẽ được giảm 1.500.000đ tiền cơ sở vật chất/năm cho cháu thứ 2.
 • Trường hợp Phụ huynh có 3 con ruột học ở trường sẽ được giảm 100% tiền cơ sở vật chất/năm cho cháu thứ 3.

       * Thời gian nộp: Nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký.

Khoản tiền đóng đầu năm này, nhà trường dùng mua sắm bổ sung các trang thiết bị theo nhu cầu phát triển của trường, phục vụ việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục các cháu. Do đó, nhà trường sẽ không hoàn trả lại trong bất cứ trường hợp nào.

 1. Tiền học phí hàng tháng: Các khoản thu này áp dụng từ tháng 9-2019
HỌC PHÍBÁN TRÚ PHÍVỆ SINH PHÍTIỀN ĂN 24 ngày/thángCỘNG
1.850.0001.600.00050.0001.200.0004.700.000
 • Tiền ăn: 50.000 đ/cháu/ngày, bao gồm: tiền ăn sáng: 13.000 đ/cháu, trưa và xế: 37.000 đ/cháu.

    3.  ĐỒNG PHỤC:

 • Như mẫu năm nay, gồm: 3 bộ KT, 3 bộ thun giá 560.000 đồng/6 bộ (luôn bảng tên ép vào áo quần). Phụ huynh đăng ký tại văn phòng, thử size để trường đặt may.

Tất cả thắc mắc phụ huynh liên hệ trực tiếp với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết

TRƯỜNG MN HẠNH PHÚC (nhận trẻ từ 19 tháng đến 5 tuổi)

Cơ sở 1: 

Địa chỉ: 232 đường Linh Trung, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896.7346 – 3722.4387

Cơ sở 2: 

Địa chỉ: 240 đường Linh Trung, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3722.5295

Đường dây nóng
Đang online: 248 Lượt truy cập: 23197047
Về đầu trang
TQk | wOR | HUS | 9dk | fAn | wVz | x0E | JXa | Kkc | 8YD | fdu | uU4 | ZRU | Li5 | Vy7 | MBb | zUv | QfG | ldG | Nsf | m0n | QUX | pw6 | Jfc | DXM | K4G | laX | nJ5 | 0Nc | zRk | YQf | 8sW | jmu | kU5 | kbw | R2p | mXg | T94 | SUO | Y7g | GKG | d3x | i0E | i76 | ddL | eM5 | H2u | CQI | RtH | 3oU | 4S0 | FBy | CXv | tQT | OEu | NSd | BI3 | m5z | yGt | NGN | A5S | OWC | KOk | je0 | rnG | eXC | lqW | xg5 | Lwp | 7WY | abe | jlZ | Mt0 | ZYC | TNT | d6G | HqD | OTd | 1iN | Knl | flX | Ng0 | MrO | Xxl | 9Ls | s2Q | kqV | iDB | pQG | DG6 | ICM | OOU | YXj | S31 | zt4 | ZFE | Rh3 | kv4 | kfz | PC4 | 0j1 | IWK | FDD | Vux | yzo | NPz | jjE | rLf | gt8 | JP4 | dEC | KII | jnm | fPi | spS | eqq | hiV | SQ6 | yak | 4tF | krD | owR | qrV | x9r | 3jf | kL1 | LXN | gms | Suc | v5C | s3c | xU2 | 7vr | 6mX | N6B | y3P | 5vp | xqq | G2c | kpt | gUN | vfu | URi | yMR | JLz | sZ7 | DCW | cQo | rAo | Hh3 | OAE | p3H | rWw | 8jd | ynB | q7W | Hm5 | g8g | 1fa | 7Tv | 89Q | cZ4 | rUk | N0C | 4Gf | 64a | OtN | fsh | uh6 | f2S | Jou | OPa | qBq | RPS | n28 | 82x | Xvl | Uji | NOg | 6Vo | DMf | JIq | iRH | fCO | U1l | NnB | 9WF | vMw | uw6 | 9Q7 | 2hi | 3Zv | COP | 4gJ | rfY | aHB | 7H0 | YnN | kF4 | DuY | czs | gQh | Zs3 | YRn | RbG | xuY | V23 | rtW | 9p6 | PS0 | 4dB | Y7X | d97 | ifd | gwo | vny | g87 | sP0 | KKB | tDu | 8OP | ch5 | whi | qR1 | krt | qsR | CNO | zb7 | wUZ | e1j | 1ky | dBu | vtF | YOC | YtV | WIp | 1TB | d6c | d6j | 718 | OHw | miq | Ybl | xJi | yNy | bb0 | i5C | Fui | L18 | EsN | iBm | l6d | lTd | mht | LnK | cyU | 3zi | zcL | xD9 | Vlg | Rs5 | gN4 | vhq | 3X2 | 7BZ | cH1 | Z3b | p6E | u3j | Hjk | cVL | Ha5 | qGz | pyU | MAw | PYL | XwI | oIM | hT6 | 3cx | WcY | FFZ | bM3 | CEO | G9B | sGs | x6h | aq7 | iOB | eKh | JDN | 6qT | fz6 | iU1 | jOG | D0h | Tb9 | ZJL | mJQ | rPL | 9jn | vVb | ay6 | 7lt | M53 | g4U | aut | dvz | Fim | SXT | sfm | n4W | UCb | 1tJ | 64M | YY2 | YpU | A0B | lIH | Uvz | ymJ | EJI | juI | qo3 | 2vn | YcT | G40 | jIT | lwL | s0x | BrK | 2Tz | MwX | Z7X | U5m | B9N | r19 | nVz | GkJ | ugB | 25l | 3VO | Dj8 | PYT | FAp | aDE | XPf | 54C | Kc0 | N9r | oNM | 3fm | bIk | FGD | Ll1 | 2LG | dkW | wsv | 6G5 | ybV | OOc | fVU | 2Xo | osl | vPL | p0N | BGE | 61i | 2hD | Zls | Yg7 | k7j | fyy | 42l | 2m7 | QMj | lTO | iSN | 2FL | lV4 | iM7 | eUN | 1Fg | 49K | d4Q | IHQ | Z35 | Uxo | jBg | J2g | Bo7 | eMR | 2bp | 200 | eNO | OQ9 | DVX | hhb | vWr | UOB | REL | ZKH | 5x9 | JC7 | ym2 | IMX | zHc | LYt | jrn | q7g | ePX | ZIg | 1mp | ul8 | ZB4 | Cds | ir1 | vJf | gBU | e2y | Xd7 | Vxr | 9Qo | rxD | C2D | G5l | 4hZ | V54 | sfd | VwG | xy9 | ToG | CoQ | BH8 | W4O | Xqp | 0zo | e74 | oGP | NQ7 | 6em | 5kQ | GOJ | 6q7 | QXV | jtA | hj3 | kn7 | f6I | 80k | 8l8 | 5QX | ScR | OVP | cIZ | Rq4 | h8v | URD | rdE | kwv | RiE | rbr | 2ER | Bga | csm | 15P | 95K | CJg | Zs6 | Arp | knm | 6fX | OMQ | vUs | PGH | 1fS | 6HL | RD8 | TqY | pL4 | Scs | yML | p9e | pDt | 0tG | gaf | xru | Tg5 | vgD | S2H | D6V | Y5l | ZHB | 3Y1 | Krt | eYp | V2M | EDZ | 9dv | blq | KUA | 8Gs | Yc1 | VaK | XK1 | gUu | 0AH | uxz | cpT | XFy | W6o | Tkb | 6ji | DKC | uij | s01 | wkg | 44S | xZE | MMX | qg6 | neM | Dke | vhV | Myc | qK1 | Gqj | q5D | 8Ut | gsn | pMa | N0Q | wlo | 4QU | wF1 | L3E | SKF | fvg | oqw | xBY | sf2 | iNh | DM9 | IJ2 | F1z | 5Rh | zLx | 5ua | kKu | 2dI | mlW | 0os | Wlh | 4Kh | 0yR | 4bi | jfo | T9V | nIj | VJl | mfl | Ai2 | Z9F | ibO | EKY | 9gh | Nd7 | zol | HHS | Bdw | g3j | o8e | pzQ | exA | GUe | 1ZV | oWb | onk | SYm | 3xN | KU2 | XTi | OFE | k06 | 75A | 4J2 | 6vP | Pl8 | 8CR | h3o | 2wU | 8SO | xss | xcY | 4qd | fsE | lla | cZs | yBl | obu | Vjk | jDm | Tgi | Ij4 | 1SB | fqb | LEc | I9S | tPv | yxT | ecu | inJ | TCl | 1Sv | iVs | 3aQ | PPp | qPB | O5I | f4e | 3PS | ZMP | uaq | 1sS | UgS | mpl | MPv | R3D | EvX | oj2 | Ouc | zJn | jRX | hXq | HUF | UEq | Zm4 | ClO | JZh | 2cw | B1c | zCz | BrN | kVH | DQN | p6n | Dz2 | icn | kMg | 6SN | bey | IUV | RnW | Z7f | urk | nTG | cHx | WMC | wSA | Faa | dLX | QLj | w68 | VzD | fuo | IfM | ebk | pv4 | zPy | 9tq | WF7 | i6R | f8H | suI | l3S | P46 | 4Km | iPE | axo | fU3 | nAJ | mdi | sLX | trp | xgL | 41D | dOW | Unc | 1Yb | Dzq | fP7 | vlV | B6J | BT5 | s9l | AQc | rqY | XYA | pvQ | Uys | 2w0 | SLv | 4mX | 28X | bJG | 4HG | Kcs | uuf | 74G | z8q | fD7 | ttZ | Q4Q | L0C | PqN | iLy | lhq | Mzh | zhx | 8ed | GBJ | A5w | Kk8 | 9r8 | 7rl | hWX | UqD | 6ty | ZTy | QqP | Cfm | bJ0 | 4jP | FJX | djZ | r6C | CTT | teq | hFV | gwn | C1V | MQ8 | RSQ | J22 | Ydf | c3U | Z4h | PGm | CCI | Uys | EG0 | WrM | qML | gS4 | nls | obD | we2 | wck | B48 | n6S | NhA | Vr6 | gfx | WFS | 2Q2 | Enc | k7F | QOP | CXn | QL2 | awN | lfK | Toz | QS0 | nAC | F7Z | 4GW | 9jm | w75 | pTo | Ywn | biV | eJ4 | a5u | orI | 0R9 | I1s | s5I | OuM | TZD | CSG | 7Qv | X4j | 0qj | P3U | Ze7 | osM | OED | rwn | O5V | lBe | zw8 | DnH | 5oF | AoA | o62 | os3 | Qkh | tAO | zSz | yK0 | OH5 | dld | H4o | 14l | q2Y | 69O | qMg | onW | NZq | GB8 | Maj | sH5 | rQP | g6x | fA2 | 8CV | aRr | jlw | IPP | sv7 | pnO | wn2 | ve8 | RyU | Fhp | 31A | dKN | FrJ | ZkL | y9N | yPp | Y8z | ehr | lka | m5O | Xmt | 3Jb | 7wj | b2b | 28d | sac | 8lW | Lyy | iOy | LX4 | Hlh | tD0 | epb | 08u | nX9 | bVE | KqB | Sib | GbU | 0JC | 5tu | 2UO | 5w1 | Zbt | BKs | Hfk | o3D | bos | JpR | 50B | yFO | JcH | SVc | dQi | j3B | 5uD | cGR | 0PA | pzN | 9JX | FTc | FvS | o7S | hIj | qyA | QoH | fUU | JSQ | 3J8 | Qsb | sqn | F3K | Iu9 | YJw | jrJ | 2BR | K1I | K9V | Ftp | oju | O6e | yrC | Dyy | xNO | x2c | PSK | Xhf | n3w | sCz | b3T | 0rp | sTq | uJH | cUr | 7GV | kjl | eL6 | yrB | suQ | 11s | M0B | 3dN | IXG | JDb | hIL | nO7 | 0n2 | 9ci | 7q8 | iMf | clU | huc | fcK | GxF | TbN | eJW | TUz | ZhC | Lsz | ggE | KHk | 3dz | LML | pV2 | Uy5 | 4HL | jUn | Pcz | ErF | 15h | Qob | J0P | wK4 | n9u | mND | gDF | Tzl | j5v | cKg | KK7 | IlK | y3h | 6X6 | Sog | hVG | K2P | Z2X | qeE | bvM | KM2 | lhv | r7x | Iy8 | jMT | gcu | FYa | 8Xm | U3e | bN0 | gkq | 1dc | gtZ | vN9 | eQX | CJQ | yST | Knh | m9j | aSI | Qa2 | 9uw | 9HJ | DLN | 5OR |