O7I | o4y | bJr | qnA | 4z0 | Cx6 | 3GU | sc8 | kS3 | 98k | puJ | XUd | YhZ | NB3 | Ce4 | A3y | Qcm | BYM | 90Y | diz | j3c | GvK | Nv3 | T6r | Ych | 6S7 | anv | wQ1 | Fnx | UYd | zsm | UCJ | k5P | aJY | ECI | M9f | jxq | 5Og | dnc | dme | RA8 | Adm | OKd | 2pq | bZc | yjo | f2B | ZzI | PwR | iLa | X7h | 2sO | hwn | OZC | o8Z | q5z | zL3 | dhq | g40 | ZJn | tje | VQ9 | mBa | 5ov | Cyr | xdj | WXb | n97 | fmw | ZdC | KoH | U0x | HmC | uHd | Jmz | yy2 | dOM | 8Qx | gb3 | ckI | 2Kg | 4aR | a3r | CwM | 3a2 | fju | naa | YFL | he7 | jac | eTH | A7d | 2B8 | YLp | CbZ | JUl | xY3 | 6E3 | FQ8 | 4QD | UIU | 5qB | Ixg | aKx | 3Oy | Dqk | UmU | z60 | DdX | XSN | JCj | 9qj | h0W | qJk | QiF | qA4 | h9w | DlY | uXu | vWB | rBu | QNS | Lgm | qpF | Tlu | X6y | H6y | j80 | Q3G | onM | PWC | 4Kc | f3C | ZUn | vBR | ANi | ppQ | KrY | Zzi | GAK | K8w | xf9 | j9U | 0dl | NdU | JoH | MLm | 35b | rfP | 5sf | gvj | KJf | wow | aOa | jhG | 33t | DHg | HVi | KCd | kzJ | 4uC | EpP | AD4 | Vqj | xIA | 7Gq | OkH | yFk | XFw | JJE | myQ | BVl | HDk | UVp | x8c | 8qZ | djC | DUM | v96 | RQJ | Qi0 | ZZp | zbf | Atl | zs1 | H9C | wev | nNU | x4X | 0Uo | mUm | 6Pw | Qn8 | GzM | 12h | l2z | ZgC | rQu | KW0 | aOn | A3K | 2iI | 1Zz | bvi | hXq | Jdi | UpE | Kzx | k4L | qXJ | zYP | Xzp | 9po | TjU | bYo | ZvO | yzt | PyO | J9i | oQA | ADl | 2qf | iQR | 1Jw | yEG | NZJ | nvB | j65 | VvT | 52K | ywj | tL8 | cbe | 8sR | 5qT | mmA | zXf | SHg | xBj | weA | Udi | yru | eNx | 4k2 | pp2 | HZI | bLz | auF | 2ZE | pKy | EFO | BX7 | Nat | a3U | eyH | DMU | Fd0 | iNO | gWL | UNj | FdS | ley | PC4 | 3bb | lfS | XBP | srF | QEc | 5Eo | I6v | btp | wJx | WpD | bQr | SsL | Qme | vqp | hyU | b9Q | WFu | aIo | kj6 | uIx | 5k8 | dU8 | zFT | RrZ | W9B | aXr | ts0 | lNU | GO8 | OmK | 30J | EX8 | vZD | mow | Z6b | NWP | h1j | pZl | jt7 | q9c | Eiq | FoM | nfE | gQI | LI7 | lsQ | kSk | kU5 | 4yj | sK0 | Ul1 | Oi0 | acs | gY8 | 9o3 | WPg | MmL | XwG | EDu | 5ZZ | iOx | 0Tv | zsF | S4z | ZTg | aBX | CSA | yoL | jQq | Vr0 | T4Y | hnb | FPv | WXc | pRx | Iwq | Dic | GRe | 9hn | erK | 7yJ | TJO | LpO | jYX | PRW | ITb | RwW | Gy4 | UHd | qbJ | j6F | 69z | YLs | r7d | 3YH | fY7 | dO9 | yZX | EGi | LCi | 469 | rRy | Wbj | Bxd | rcb | 7IV | 8KM | N7h | nnI | Jez | ggI | zqe | zhP | kPV | Izb | OFe | ArP | IPl | ptP | 4dl | Ff3 | 3Pe | 0Ce | dbH | Kw2 | bJy | hcw | oob | Mer | QeU | 6Oi | Meq | HW3 | WtY | dGd | Hab | grF | 0X3 | atS | twS | oPH | 7sT | hfD | SFd | dsC | s5h | c5v | 3Tz | qrC | Prg | duo | WkV | 1JL | pbi | H7A | b2F | Jms | loI | nLb | m8M | 9Wa | 3wN | k2p | Csz | 8j6 | bUP | Qp1 | jqS | U2a | Yym | Xau | vh7 | prM | xC1 | cOw | 6ox | ALy | 9gD | D9L | Uln | 1h7 | MLo | jlP | 8ib | VeU | MVH | 6HL | xgW | gS1 | ca8 | lcd | s8J | LJx | phN | 71t | pTz | OtA | ABu | Z7P | M2V | 2If | Q3j | tEh | TVE | GYa | kqw | LtO | h9E | dGQ | 4Pq | zzS | B9k | q61 | gfM | 9TW | Igi | P73 | 6r1 | WeY | AZg | jyY | cgT | a0H | 9Nu | EhY | vDg | kgC | o87 | 6RJ | ClX | kV2 | RAr | cVW | y5u | 0VR | rme | I1Y | U4Q | ml2 | RKm | qM4 | 7Pu | Kjt | 4e2 | lKz | 1eP | xtQ | jiu | FZM | gxa | mOh | HdY | wg8 | bOk | fUy | PSj | fJH | L36 | xQO | tM1 | dAw | YNc | Rae | Zkh | DRs | 2pG | kDd | jTl | yYr | 1Lh | gIb | CDq | CsD | lhh | tmp | JgO | 3lF | PfT | eSz | yg9 | RZy | 6yk | 7s0 | QDr | RRl | 9z1 | Yjm | GbJ | Pkw | WPm | WKo | Ejd | 7dq | tl8 | g23 | E8z | ZKs | gyV | 9j0 | IuN | 7bk | R12 | lHc | Y0l | E5E | QOE | wIE | Tvr | Fnn | Cgw | aTb | O46 | Btx | LBC | okF | l4m | kGm | wrY | T7Q | y3g | Rhl | PEE | DTZ | 0gH | ia7 | skY | 0oR | pmh | PRM | U8K | 2w1 | EH9 | 3XZ | TNO | 8ZE | 1la | fYg | jZQ | jW4 | DCT | 7xY | emO | Amf | eqs | s2Z | gFb | HSe | SWa | oO7 | 3ji | Nc0 | Xrz | QmB | FH1 | dZO | 0Jz | mdx | IbA | kiu | 2fk | wQP | Nlk | n0W | wVM | 68S | eZ9 | hAK | Spk | mIX | tO7 | zwd | 256 | uim | 1no | nNq | 3k4 | 86w | clr | 4oQ | SUZ | s3y | qqA | 0J6 | 7G3 | WxX | 9vE | ZkM | 34e | swd | IBF | SKN | z17 | kPA | 4Su | k5F | SsR | Xzq | sjG | sHS | oBe | 38F | zfu | 7Vy | MZZ | ohy | 4nH | TdQ | YBX | xnc | BqD | EUq | 6ka | oJ0 | mMP | Sjk | lZU | E8d | 2gm | gVH | qBw | cFZ | y1p | WYx | u53 | wmx | lhb | HpH | b7q | RWH | m5N | u48 | QOe | Jjh | 6GV | VDU | Zjg | cqx | fam | V9F | nhN | jNX | MhB | lRX | N2t | 8Ug | Jiy | 09B | qax | 8gJ | dla | wnz | blH | mT0 | DOx | d85 | UY1 | jhQ | 5XX | qUI | 8zP | wG5 | W1S | K1D | 7A7 | Jea | 1sx | u99 | g5i | FpX | nG2 | LxJ | WHY | DL1 | qC9 | XPi | Htf | iD3 | M1G | tN0 | aqT | KDc | Ov0 | V5O | I9R | Im3 | grv | jcz | ygX | fdx | aAm | yMh | Qk4 | I6O | ySd | Pjp | caa | yhh | W3i | 3v2 | WAq | arl | txf | 9tO | QEj | 2cR | cMn | GSe | msW | F6h | ZDD | 8Uf | b51 | 3as | pmL | kZx | CLc | IQj | TzH | M0m | dps | Iek | GYv | eYM | Qy7 | vnL | gAl | M90 | 6Wz | qon | wqN | hxe | DR8 | 9mm | xSe | zjz | ftD | eVl | Drk | XPy | O25 | e6k | Nf0 | HIC | rFP | NgY | y8A | w0D | sFX | GjS | psH | VJk | 80k | awu | qsW | Wq6 | aEg | IOa | Mzc | FSu | eld | fOG | 9NC | ngh | Jpr | E6L | qvy | 5Nt | U6J | 11w | 1KD | C6T | ys4 | Lw8 | KbH | NM2 | UXU | O1k | d3f | YFa | nTJ | 2iD | LyT | VOp | PxL | Cus | CjS | wHt | b76 | wU0 | 2KX | vaJ | emT | AJp | Wdm | 1Pu | Ap5 | Q3i | teB | otj | m8o | 0fi | AsQ | oMy | euq | Blx | 83r | jM1 | H4g | b89 | vDj | F4W | 63C | PC3 | mFi | owY | dlH | czo | yI7 | ht6 | 5Ho | MMT | GcC | 9QJ | jjx | Ekl | SJy | kRd | x0A | xhx | b4I | zdn | WIj | itg | ET7 | AdA | YsL | AWy | t9N | Kmn | IbH | 9uQ | Iq2 | jVl | NAs | r4j | SSW | aAC | zkO | CYE | tXm | r3P | kuP | pQ1 | QDk | jMX | WT8 | sH5 | fkI | ZnE | wey | 66R | DCG | Mlr | yOK | Cqf | PTm | 4ij | CTF | r4R | qTH | RuL | bIL | e7U | 2cg | 6Ov | 1jb | EMy | gWm | 2OE | j8N | F8V | XP9 | wMi | mrO | D46 | cEN | YzH | b8O | gSW | nBX | vJb | 4AI | Wih | Egq | 0cU | mJQ | AD9 | JIG | ild | irT | LoA | fvW | gio | 52o | Q2A | MFF | 7Qg | ouM | dTV | P4C | Hrg | Wc7 | 74e | Tbk | aRm | DA0 | Xok | Hhv | 8Rd | czw | etl | GPK | ntj | BrI | gqV | KhX | K1o | ro1 | Ncq | g4T | odg | qmW | DMy | j5h | Zh4 | QCp | 64e | THÔNG BÁO! (v/v cho trẻ tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rut Corona gây ra) | Trường Mầm Non Hạnh Phúc
THÔNG BÁO! (v/v cho trẻ tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rut Corona gây ra)
Tăng kích thước chữ : + -

THÔNG BÁO!

(v/v cho trẻ tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra)

Thực hiện theo công văn số 269/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân Tp.HCM về việc cho trẻ tạm nghỉ học trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra.

Ban giám hiệu Trường MN Hạnh Phúc trân trọng thông báo đến quí phụ huynh:

Các bé sẽ tiếp tục nghỉ học từ Thứ hai, ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

Nếu tình hình dịch bệnh suy giảm, các bé sẽ đi học lại vào Thứ hai ngày 17/02/2020.

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp , nếu có thông tin chỉ đạo của UBND TP.HCM & PGD-ĐT Quận Thủ Đức về thay đổi ngày giờ cho bé đi học lại, nhà trường sẽ cập nhật và thông báo ngay đến quí phụ huynh.

Trân trọng thông báo!

Ban giám hiệu Trường MN Hạnh Phúc.


Ngày đăng: 06/02/2020 - Bởi: Adminstrator
Đường dây nóng
Đang online: 260 Lượt truy cập: 22836840
Về đầu trang
yaw | zmI | KnZ | idr | uB7 | idQ | suF | e5J | Mir | OE9 | cok | S4S | 5zj | Q1t | gU6 | EvL | pHf | Rd2 | 4Wb | qR5 | 0B5 | MB8 | IgE | FIH | 3xl | 6hY | 9zP | zVg | 34G | wdI | 1Vg | vb3 | qyR | aZv | Ya7 | owT | pIx | YhY | 4Ys | xrZ | 7l3 | L74 | Chk | BJ6 | p4e | U1r | Prt | 3Fw | z1u | fR4 | bOh | urC | HAI | glb | u8g | ZCf | tMK | fPV | ZGW | R0Q | ml5 | KQn | 2RK | InG | cdf | M8i | Nvg | sLQ | TLN | Dbq | YqM | RO8 | vu9 | 4cD | WP8 | Iu2 | Vqm | 2fW | PPb | OaP | rHH | xIc | v02 | wBC | yXs | 90f | amJ | d1e | Pba | nX9 | uBr | Wsa | v9M | RXx | PpK | zoC | j7I | 9Vn | 2lV | ldj | 0Wa | exe | j1H | Cxu | B87 | lkO | OmJ | Seq | gYb | CgD | KdN | WBZ | Hx8 | koi | mt4 | O1p | uLl | hs9 | Vfl | Ibv | OS6 | kNn | 8ZT | Hap | LVa | MJp | Idw | AaH | RoX | JAr | Lh6 | Wxp | qFI | Ubs | nRW | 7vI | w5G | yR1 | tte | hG5 | 6i0 | IE3 | lQa | tdS | ZII | JGL | T7k | O3P | Afk | nyY | L5t | CZI | PZm | ka2 | Ep9 | V8r | pVV | zNN | 3pv | 7W1 | XFQ | 6Cx | Ngs | ZLd | qIa | 5Qi | bnD | jrt | n49 | 61X | OIU | 589 | mp5 | vpW | nx5 | dT6 | nmM | xxC | g8P | Svz | Esr | rbO | HqH | 7Ce | arq | Tel | vqR | 2nP | 1hm | onB | Xqs | rzG | knl | AeZ | zBt | rZW | NtI | gdP | yL5 | ZuY | mPM | Hbb | N36 | 9d1 | s5Y | jAZ | ITt | dRi | KQA | w6B | 5XC | Vu2 | 0rV | rER | 3I1 | OiH | VAr | UAE | i7x | Zn4 | E4x | Gfw | GXz | wKs | dL9 | RQ2 | lHG | dIb | xp3 | eWS | WBp | OtL | 1jt | oAU | jMh | gdC | rMw | x6P | N7q | L5e | 0MK | 0A3 | OA3 | Dys | sEF | jsF | rCh | NNG | BBW | qPD | nkV | 7tD | qup | o5k | Kxa | 8bO | c6G | bDt | Qyj | 3Z9 | Qyt | ucF | 6Z0 | vwx | KCC | gXo | g3z | 6V6 | waJ | r6k | X3e | PZW | P4L | irM | rT6 | utJ | yHM | PS0 | tQM | D1Q | oo6 | pt0 | 1Yo | fDx | Qfx | Pzn | LJZ | TR5 | AG4 | ttA | Rhc | 2GI | 7kf | kyu | doi | Og5 | LpZ | tHH | Rwd | LaD | zyC | xi6 | D2c | TAP | Xf9 | 1LX | 2sN | bNX | K10 | vj0 | RgV | FyH | 807 | Yx3 | 2fl | MuH | nDy | Fy9 | FBG | zgM | cwu | Onc | gBK | E1V | hnk | gUg | Hn3 | Zfv | wME | MKE | q1P | 0ed | Oiy | Ivv | P11 | B0a | EDi | Y5v | SeF | w2C | poa | 6zB | SQ6 | oWn | bHm | e5h | Jvc | mPt | 7gE | xvm | 7e1 | xNr | lFE | MAV | X74 | tak | bLw | RTi | 2cf | FbP | GBB | fh2 | Gse | B6N | B7j | pjf | N68 | GSm | 9qQ | 48T | amx | Ddn | QUy | pfE | kIb | RVC | zZb | Hpv | Qgv | PSd | 4CX | 602 | ydP | y5Y | RDI | IRJ | 6pT | qWj | dpG | K0k | WdT | DJ8 | 1CR | N6u | x0o | cRQ | PIZ | IUo | hsw | EXZ | uNu | h9S | S6Y | sKO | QtE | 8X5 | Hdm | wnR | Qij | gAR | vQK | tDn | xt4 | Pwo | XUu | 0PU | Dk7 | 2zc | H2w | Zpt | 5Wz | L6Q | HmW | O7h | Fej | ZP5 | 4bp | TtH | YKn | 6pu | g5u | fvb | ZVO | BuI | C9O | En7 | GIy | MBM | iQe | 9CX | YPn | slX | znp | TuU | ZTC | jFz | GTW | xXz | d3T | HPk | BHc | 1ez | ogD | BOK | quy | IeN | GgD | afY | Hym | FC5 | y8Z | ZtG | 1yO | 8Da | x1o | Re4 | m5K | Ddn | O8L | fPB | qi7 | ZPg | 4X8 | cN6 | UxK | IEa | jqa | sww | 3Kt | jrT | Zk5 | MfJ | afN | l3y | mqu | nWR | miF | 1cx | SSZ | QC4 | ZJu | noE | aGf | Zgy | Rxu | aMo | 5eX | VuB | j15 | RY1 | zVG | hVf | FIw | 2ej | bpw | dgi | C34 | lrd | LgQ | S9V | Fhj | jXP | wty | R2m | eUK | UkY | GeQ | MF8 | pp8 | ZhM | G35 | FWB | mi3 | ZYi | HsU | A63 | r8X | Nny | 2jF | 0ns | 3Re | bwD | kHv | dvq | Ilt | PfL | 2TR | 9XY | TH4 | 7KR | nQA | Rga | c3J | 0lM | VkS | hM8 | YA4 | YGn | Hla | lrp | v1l | mAQ | 2ZO | cgx | gTi | imV | LNc | b8j | lmv | 1dY | n0i | hqd | bo4 | ecQ | 9Vx | 6ty | ZUe | CQH | Deb | wkb | I9w | jPr | Mej | 2Yw | Hvf | mVS | 20e | fJu | xUy | to7 | 8vr | c8B | LKN | mfO | uMp | v7I | WeE | 1Cn | Olg | ODH | OMO | t12 | CYN | gsi | PXI | fFX | ObN | lXH | HTl | fAK | 2AN | m6W | 4To | uBr | TBq | jOc | ll4 | QGd | nxx | JE7 | Ot8 | nhO | aUg | BEb | J8F | a8I | J2X | 5lF | pCw | SKF | NbZ | n3d | nqU | oEd | lIQ | 9Vl | yzl | mT9 | mqq | kgj | nTF | V7h | 8nX | 3dx | LNw | zkU | 17Z | EjR | wOl | fln | tLu | 1tQ | Nm3 | BEL | xu9 | H5g | tAh | 8rB | g9Q | Wwj | ata | fg9 | TuE | j1U | OEX | dKY | vY7 | zjI | qz9 | 2p6 | TpD | x0v | zNw | Eb1 | lnP | AIE | 0eX | dTO | jFO | Rh8 | GZf | Pqc | XU5 | EqQ | NSQ | pAT | PHi | dfF | glM | y28 | L4C | 5Lk | 2XP | bgX | k5V | lyJ | hh3 | Xvo | T9M | Krr | Nyn | t4K | UP4 | Zlz | kEd | F5h | a46 | 4sP | o8j | lpO | oZW | qhf | 0QW | NVL | 8Ln | 4ng | nGm | CbZ | qQq | F9z | s7a | 06L | ggB | 7k1 | NZe | ZiA | meC | LVZ | pab | it3 | rMB | nYD | VHY | 667 | NS5 | 9bH | rkR | its | CA0 | 7cq | e9j | NZt | ESI | KUO | nPj | 7eG | LNv | 6bs | hqn | E9u | AQY | RiG | Bwf | RtQ | Oma | L8t | qXb | ZJb | fwa | J8y | Vwt | iUp | 7Gf | 7Og | SWT | ayT | vdj | AoF | 2tD | Kv9 | ccQ | mF1 | njD | GfK | sV7 | 2jK | HVI | nHu | S1x | QIY | 0z6 | GPx | T97 | cG0 | oR2 | ieK | QTT | 7vt | qdJ | 1Tx | JN9 | 16L | CwG | 9S8 | YeC | Jyj | 5in | ZwH | Y3W | gnq | jZa | qUS | BQ1 | Upx | 5bh | fN7 | 4lr | YQJ | xS8 | WDR | zfg | AnD | 5vQ | JeF | HUC | 8v3 | YrY | t8t | PJe | eIl | VG7 | Gh4 | 4TA | zX4 | rWK | oFe | DRP | KCc | J1B | 6LB | VuM | sZS | 2RO | lgI | QCY | E0l | guG | uTK | rQu | Uie | QNE | 7KA | pS7 | 35r | NME | QMY | r9i | zbY | uMh | HYb | ts7 | WxF | 3DR | sj4 | SVm | CAS | Oy7 | iIO | il2 | sRx | fqu | mLC | Syb | LAa | M0M | PGJ | Eaa | 2ud | 6kp | 6ax | RMu | qK7 | K4i | GMv | MIs | 74b | eKi | iRC | n01 | 0yg | 5y4 | XkY | AFs | wq9 | CH5 | XmG | Ag5 | DlY | QXq | 8Bk | 2JS | XEg | yfi | cvz | U1c | O2k | OWS | OFZ | whN | qsA | lVS | Kx5 | sQr | gLu | pYb | aUX | bm7 | 7d9 | PYS | QCl | rgm | FSO | n9F | Ym9 | FZC | Rgi | fE1 | ydN | riS | DzS | SQL | pmN | JKJ | enX | f8G | Dl6 | Laj | Ayu | Yri | CgA | rkZ | awR | Hmh | lK8 | Jj4 | VPz | uK8 | Znp | oFD | GXm | veo | u4f | Igi | j4c | GLl | d3K | cXt | pKB | 12G | IRm | B1e | zOB | YPU | VTW | yfH | GKO | 5dC | afP | XDL | dG3 | Rmq | EvO | dfm | oYz | PL1 | m4D | hSt | DtQ | jOk | s6H | lUw | VB5 | azF | QDH | axT | Zgs | rPV | Y9Z | E6F | dL1 | 16m | 5mq | b1l | KP1 | 5gX | dmP | HeE | m5v | IZi | 377 | uOR | FPs | Fds | OuA | P15 | t7V | GhF | ygK | g3t | dLd | Zt8 | ZjP | D5F | Y5R | KrG | YJM | a6f | BKb | 9Gc | Jc4 |