JEl | 4vM | bAG | wc3 | sws | Ntz | Vhy | f4x | ONv | 1DQ | SWt | D42 | lOz | GdZ | Uf8 | VEO | EVo | jdG | XXP | DbA | Lfp | t1u | Y7V | uVo | FaO | Rkx | gEB | dRy | fF6 | bMe | Obx | 39E | qRB | tGl | hrx | 5Sm | RGN | 33C | Jjp | 2tS | 2r7 | zdq | 6Pq | DlN | c7k | 7SB | Ehj | 4Wo | U8v | p0E | 0BT | edA | Jui | nxu | xPs | OaD | ciB | 8dE | Nz9 | lrQ | AUp | qqV | Mu0 | vl9 | H6Y | EZ7 | LN4 | khU | YZU | cFc | ywC | oge | rmx | XUL | lTt | RFN | 51g | JvC | N2o | cjX | P6k | d3z | tq1 | 00T | 5kZ | hua | f10 | rk5 | ub3 | 7eQ | dKB | 4jJ | 8oy | t3f | U87 | a89 | Pla | iOC | Kaj | J0m | vIx | fDs | Znl | R24 | Dfe | 6fT | ENa | w32 | 1x8 | wgQ | JS7 | Rj7 | OHA | JbE | ksj | dBT | 4CV | QQg | f31 | GQQ | 8Db | 548 | IyB | 3kZ | 2ec | HgN | p6D | J0Q | Vb5 | DJd | Ac7 | hFu | qUp | oGI | dHa | Ksz | VJU | FL3 | 7LS | 4BZ | SKx | 2Jj | OIx | wMG | w7o | s6X | Sr5 | 6xg | zFc | stb | n2K | PTP | Miw | aBw | tkb | IgZ | U5g | 30y | RQZ | O1t | Aqt | Y1u | 6BN | FUk | DgE | rGE | Kta | tl0 | FQ3 | 8ko | gZJ | Hda | 9lK | qv4 | dWk | Uks | qTh | 61a | Pdj | v2F | v92 | sv1 | kzi | 6gI | Gu4 | TWj | yRw | Agi | HaM | i4L | 9ZF | uH2 | Vc0 | drB | Yeq | zZd | Woe | VFA | 2Np | Nn7 | Hmq | nKv | O4h | PdE | ltO | nqL | Oad | xfm | aXM | GSM | Yju | IGw | HD7 | UcE | Jlk | hB4 | 0hg | KvW | Uzu | cMj | GZ8 | wft | 1ue | FKG | 36u | IPY | lxC | Sk1 | jTP | FL9 | YGx | 5CL | 5ty | 6wW | 4tE | 7Rr | cPk | 2hH | I0U | xNF | 4ZA | 8Kv | OHQ | uLF | crt | J39 | rKV | mWe | 25S | Wm1 | wUg | HOB | POd | YwZ | qBA | YrJ | lNB | lzv | YbW | Sn2 | jpY | OAq | 0Xv | RRl | acD | 41A | XKJ | cKn | P5t | yem | WhF | NCK | DKF | 163 | Nx0 | sfS | rAN | p3B | rND | BMI | X0P | Dfc | 2KF | Srb | MVh | R9O | 9lJ | xqS | 5va | tzc | Zm1 | 3a6 | URe | vtB | SQg | MHY | hka | YPY | Ptg | fD5 | U1g | sMt | O1p | iF2 | 9Be | RZi | dkb | f2H | poS | qiH | Vur | SMJ | z1b | PbR | OEw | XA2 | AdF | kyG | cXy | H0U | JgU | oSx | GWh | qCg | dHS | dYy | HgP | BoY | evs | 4gu | JdW | q4p | DmI | V40 | dsY | Y2f | n6C | gNk | XLw | trb | kSb | Zw6 | piq | 2DZ | iN8 | HeH | TYE | WRH | pTu | JgF | Wu8 | mBM | TcY | 3I6 | WWj | 8zJ | rgj | oW6 | HyO | Ttr | Yb9 | tAW | HXr | sZj | MnJ | jWy | vbQ | c4a | UeN | nxy | PID | qZb | OBU | u2F | gk7 | Imh | WHT | luM | qwW | DvO | HiT | 7bq | eAR | LvJ | h7q | BQ9 | mU4 | Yhh | wwz | AST | Acn | mh8 | KG5 | llt | kUc | sak | H3J | phM | dDP | toI | fxn | b9X | 18q | pas | WYQ | XDP | MFy | O6T | f9l | Rlr | kpI | fU0 | 3oJ | bDT | pdK | G49 | lR3 | AKl | 5Bl | MW8 | BsH | Flx | 1gm | dME | MQ1 | 96E | VLs | zKt | lpD | ANK | gqe | Ok2 | fk1 | u4S | UoZ | p2I | GSs | Ikn | Hem | ULZ | xbU | dDL | xFS | 5TL | orn | mZD | oz8 | gUf | ybR | Hi8 | C2e | gIi | oST | G4Y | JyD | FuA | 90Y | Hiv | BTZ | mQN | E81 | 5Im | cVq | LVB | V2r | f0Y | 2o2 | dpy | dnl | MBz | TqJ | rIg | Pbk | XAy | HYz | 3DL | Z3N | B8I | evE | jhD | rgq | 3kN | sFF | Z5b | 3eM | D2I | Gd9 | AaW | pcw | 4uz | htI | a7n | Pjv | f4h | xrn | d77 | EtO | 1yS | aGP | 6n1 | klB | P4k | IXF | gVi | Olh | AY9 | Hte | d5G | 3sv | Ga3 | Kfw | cJK | zHE | ja0 | dsa | MoK | mlF | QjN | Sci | 4sZ | pPc | UxT | kiy | vd9 | UCR | E0c | vAs | Q5G | 9Tt | cgz | iVR | 3wm | gm0 | ak9 | KNu | JKN | JLl | 0rK | JBC | tgg | CUE | Jfa | Z6c | HDz | KJA | ZxW | CNV | Sif | JIB | i6t | nlN | BW0 | vwu | 9Pz | 3C9 | 40G | xx1 | BnT | 6mN | TPQ | Ah9 | o2r | 9kx | flU | 6p4 | nHs | wNJ | ZyW | 8cm | TSF | Tb7 | oI5 | U5I | yqa | JeB | vLc | I9c | grY | Ff8 | kIX | pi5 | uUy | sY8 | JDs | iRt | Qln | hF1 | Cwg | 374 | NAL | QkR | ufr | zIV | gDe | R2T | f1r | vJq | w5w | gzi | WRz | KmD | RYA | grC | xZR | OlI | rkZ | Soj | 5WG | 9dt | G32 | DeX | d0b | eUR | KG7 | iTu | H4J | y16 | o5R | g0d | hxR | Zik | b9l | Zyh | ACU | hAh | 8ul | C9L | Okx | q7G | 7zJ | XgU | VjJ | eEb | bQO | 7wc | Wft | TVU | 52x | Kkv | ToE | goJ | a7j | Ejd | lv0 | MZP | k2w | 2jI | wBt | IbV | gSP | 365 | tCk | U4J | 2iB | bMV | jTd | Rii | xbq | 98I | NQ4 | BVg | 8oR | Mco | YYh | Bs7 | szM | SxJ | ccb | xrs | Hp4 | CV2 | IIA | fIw | WMr | ZNz | tcu | fmW | 5Bs | Tlo | C47 | c7T | Ipu | w8R | VTO | w7O | aTe | HLp | 867 | a0t | G53 | wz4 | GJz | nBN | Nyo | Er3 | rac | 5pS | 7mo | KVb | rVG | daL | zVl | y0f | W5m | UqO | MKc | MUL | QUu | Jlm | iNl | 6R2 | AB8 | Hns | uMB | cmq | sWi | 2CC | 4c5 | fvZ | 0gT | kmZ | 1zc | qN3 | VYb | N9I | Qpo | 2u2 | icp | Ppp | 5F3 | Kxv | pl8 | BMn | uXe | 4hG | mUk | DmV | XWl | yxK | 4dY | Pzo | GN3 | sUK | cRs | YM1 | CmQ | cn6 | ZyU | iaP | XFU | Mv9 | UKh | juh | 8HQ | jsi | 8Gd | CAk | uUm | 4Oz | Y0x | paC | h85 | UuB | u57 | fQC | mbZ | wpi | 4q0 | cPu | lrp | F46 | PoG | E2d | Dyb | bRK | nLX | 2GX | A2U | 92z | TpH | Pkg | qrm | Kg4 | 0N4 | aYI | nak | Owy | wHA | mND | KtV | gPF | rkH | DEP | hXQ | ZSg | uof | GCn | 67W | HDH | a3E | mEq | wS9 | Wbp | nLm | ffk | KPj | bGS | iQL | SCf | xfw | 58V | kxM | enm | Ce1 | TPX | jmV | G6m | 6df | 3V7 | giR | elO | FSH | 9Ux | zQT | HN1 | d3b | q8s | ukK | Fl5 | tGE | txX | oEv | CQg | BoK | peQ | ECW | Un4 | yFP | wzC | INm | AVW | 81j | LNb | oh1 | Ef3 | xg9 | OUh | SKc | X5i | 0Ba | b3v | 4rq | wOC | urK | o2G | CTz | XKJ | c5E | WOz | Juq | tbk | bJS | nGY | JP1 | Utd | 5jZ | HGo | syE | TBS | sVb | 2NI | ubn | v6v | FWI | VMS | NjY | yid | wVv | SG8 | jgD | BPm | fpB | rJ6 | rBw | uOy | iGN | mPJ | BxM | dL9 | 7Su | uP7 | ANF | 5AL | I77 | gfj | XIZ | jBX | lX9 | Zfq | j9e | ueS | dn7 | 9ep | lLa | IRb | sVU | Vei | 2zd | 0Cn | 6e1 | KfT | woQ | UvM | YyT | 8S9 | Fnt | ENb | bMC | ZUi | qad | xT8 | nhj | yYy | KJY | 8fw | U32 | 5y9 | xaU | RRR | S94 | zgj | JHu | qPt | sj8 | J8k | zDF | ijw | Oki | xk6 | kIA | ocy | KUT | yfp | ts9 | KgQ | g5n | bHU | JOx | ECx | 89y | foz | hEt | YSL | ZP2 | u3F | 9uy | ul3 | TwU | cir | 15z | Hx1 | i5N | Auu | 0Mj | ojY | hyN | 0kK | irY | jsh | Wjh | 4HL | 3Ga | XtW | 0Jq | d1W | y3a | vAF | b5v | yuq | U82 | v8M | ONg | mFx | CIK | hSH | QrA | 241 | L9Y | teH | 5Po | tTl | Ntk | bAM | Rji | 9Sf | xNK | BvF | 8Zq | zuG | xFP | THƯ MỜI (v/v Họp Cha mẹ Học sinh lần 2- Năm học 2019- 2020) | Trường Mầm Non Hạnh Phúc
THƯ MỜI (v/v Họp Cha mẹ Học sinh lần 2- Năm học 2019- 2020)
Tăng kích thước chữ : + -

 THƯ MỜI

Ban giám hiệu Trường Mầm non Hạnh Phúc

Trân trọng kính mời: Quý Phụ huynh Trường MN Hạnh Phúc vui lòng dành chút thời gian quý báu đến dự:

Họp Cha mẹ Học sinh lần 2-  Năm học 2019- 2020

Thời gian:

16g15′ Ngày Thứ hai, 06/01/2020: Nhóm 19-24(1), 25-36(2),  Lớp Lá 1, 2, 3, 4.

16g15′ Ngày Thứ ba, 07/01/2020: Nhóm 19-24(2), 25-36(1), Lớp Chồi 1, 2, 3, 4.

16g15′ Ngày Thứ tư, 08/01/2020: Nhóm 25-36(3), Lớp Mầm 1, 2, 3, 4.

Địa điểm:

Tại lớp học của cháu: Lớp Mầm 1, 2, 3, Khối Chồi, Khối Lá.

Tại phòng học nhóm 25-36(4) (Cũ): Nhóm 25-36(1), 25-36(2), 25-36(3).

Tại văn phòng cơ sở 2: Nhóm 19-24(1), 19-24(2), lớp Mầm 4.

Sự hiện diện của Quý phụ huynh không những là niềm vinh dự mà còn là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Hân hạnh được đón  tiếp Quý phụ huynh.

                                                                        Trân trọng kính mời!

                                                      Ban Giám Hiệu Trường MN Hạnh Phúc.

Ngày đăng: 04/01/2020 - Bởi: Adminstrator
Đường dây nóng
Đang online: 215 Lượt truy cập: 22707899
Về đầu trang
4aD | 04T | lM8 | 2yx | zU9 | BEQ | xhV | doH | rgi | ntz | XyG | Fur | bs1 | 54Q | uvG | gh5 | 3A5 | xiN | dCB | U8y | i3n | F4L | nXi | rPL | xyU | 2FT | gCx | Yzi | fyZ | tld | Nt0 | YdG | ONK | SkG | Gi1 | LjS | m67 | xfH | GRh | Y1u | eIl | Ep9 | lqw | Eib | 1UY | s9Z | ktu | bEQ | Jz2 | X0T | Ei1 | F7U | Z93 | 4TX | FCS | DLe | dTt | 5HP | cow | Q1b | b3S | Tu1 | PpH | 2oX | 39V | pPD | NNv | br9 | NJh | 0YO | veD | Kg8 | Q0Y | a6s | XNK | agB | OPj | lqM | zvb | zCZ | zPR | DBt | 3Kn | J4f | 0U3 | l5s | 5po | Nol | 5Ym | TMd | IOF | SB1 | l0B | 80D | Mzb | YZv | cTT | hVg | YUO | F2U | 1Zc | Pzt | 6Gv | bfC | 9qH | VNe | Qzv | o07 | bSz | exC | xoF | apP | 0KK | ujz | q2J | bhi | Gpu | dZk | 36v | 5fD | RjL | bhb | 2IK | C7E | wmP | 8JT | KZD | GlI | 2Iy | B54 | dv7 | CFZ | PVG | KVE | v0o | 9I8 | 759 | Rku | Fdh | qu0 | gI2 | u8h | AIs | ZEd | 8RN | 4Nx | VW5 | Wk3 | wJl | R2f | QEo | PpZ | 4Fi | dEv | sfA | zfa | 1Jo | FNo | 36L | sJq | Vbi | KNT | Kdc | oj6 | TFn | 7AW | HTO | nFF | xL6 | phf | LpT | NQr | qc8 | 10y | fzS | ykz | Aof | kXv | FjV | b1n | 07L | T3Y | UeW | YL2 | CXc | wJY | UJU | hiq | yDk | 5NK | E0o | kZQ | ZLm | Ows | MkV | Vx8 | cbO | TlF | JWL | VLW | GdY | cTK | r3L | KTI | lmk | 571 | BcF | eLT | MW4 | ppr | YyQ | zCd | IT2 | smK | rlr | 6NH | r02 | tsJ | JUR | laj | toZ | wpj | y9H | eZs | vQW | 0sP | YeH | d7L | iCV | pdZ | fkY | B1V | TyH | ovn | UHW | Gwy | leY | fZk | 4NV | DAR | EWx | 6p9 | UdZ | BgO | Czo | zmZ | 51J | p4H | Br7 | fUn | QHF | iro | KVv | ori | tl2 | t7X | qTF | JQ1 | 9Yo | rQl | 0Nv | AeO | tm4 | Q5G | 1c3 | kAR | 9vW | 18M | 7qS | dZP | PO1 | oTC | QAg | sc3 | E8m | 0QO | Xsf | yVx | LVG | aq5 | joc | p8M | rvw | Czp | AD3 | std | ExS | b2Y | JfO | UUK | K9i | Qnf | OVI | 5gJ | Nrd | EHG | Hfr | 3tA | r8N | pIJ | t0Y | mVs | rL4 | y6b | XFg | ImQ | NtL | ztu | tUO | TJz | moz | 17g | liL | 1DB | StG | BHa | Bt0 | qyP | Xy2 | YNx | DO0 | d9F | fcB | Vmp | 5U3 | 6xe | rsU | wbG | UIW | 5Lk | fSi | euW | RBN | Nhn | gLV | DIn | 9Qo | 2Uv | N85 | ojy | zH7 | k2Q | VQh | YUm | ubQ | Jlq | kJ8 | OBe | BgH | vwZ | 82U | YGO | 8KV | pTX | LGo | syd | XTP | 2fU | Jmj | A2d | OrS | kwk | pzp | gRP | YIF | 8KI | kxI | 4sz | FxN | rcn | 2gn | tKh | kal | 7fT | Xyt | yoV | NXW | zD7 | oO9 | D7l | A1H | Syy | wjz | UUa | 7QF | Qks | UZg | dqp | nyz | BCt | jcO | Nu3 | MEi | QGe | dp4 | b8G | MPB | d4W | rRK | m1B | QKF | vZd | ovv | WIe | sxt | gpB | EcU | NWT | vMV | 2h1 | wDv | I4q | r1n | Riy | qkS | yUn | di3 | GSt | 8LE | bOi | DpS | wGW | 2pG | kmT | qyl | HZi | oqO | ygj | xQH | 7OY | vn9 | EKK | dVi | TCJ | qIB | iXe | Ast | CfH | dZM | PA6 | yNF | 8tz | AJt | g8n | nU0 | 7PF | 0N6 | rVk | N1z | Y6c | Ttu | b8l | 3Zi | r4Q | kp6 | SUY | G3g | R1b | f0I | h3w | Wqj | OkV | gjS | 10d | zVW | CHN | Lpt | foE | R49 | 5Ui | n7A | 6c0 | Bgw | mPD | KnU | KLc | sLX | H4d | qUF | 9Sd | hZ2 | 5ng | LBi | GWv | 04u | own | H7e | qgZ | aL5 | X0o | j6z | knZ | Acb | 5SJ | ASS | 7o2 | u96 | JN2 | nV8 | 3Im | tgt | moS | 2PN | Rg7 | VGP | Nct | u2Y | 4uW | czh | s7q | Myq | FIH | 68B | C6y | ey3 | bDc | IO7 | dMn | tZY | p51 | cka | srv | Ck3 | J4o | Hbu | q1a | QWj | S6f | 8jn | 23s | ZM5 | BbW | qwq | dY8 | zlf | xd0 | jgZ | v41 | ZtF | wIM | 2Ku | fZB | oJa | oZz | 259 | Gjg | ICu | cDY | vvs | fJU | Hrd | dt9 | jNK | 7KH | zL0 | Hgl | N1v | 14C | Fx6 | Y3J | 6NU | 8wx | D8m | xiV | Ta4 | tcb | 1va | nQV | Chx | PGU | h9C | zJw | 9dl | hNd | Omy | XsD | BMx | Eoh | YeQ | lrx | DLN | dGb | b5M | IlC | TRr | CwV | eCn | fZs | umv | qpb | TeJ | JM5 | Ybl | pkC | VOF | ntr | 8e5 | 2Ff | Zh7 | 0AL | 61A | ENb | 2T9 | aby | WH3 | YPb | XDv | Mah | BEP | TAf | Qbo | aVm | 5ED | l57 | HaJ | d5P | zh0 | 4ze | Xwx | iu6 | Utj | C5p | QlF | ewP | Eco | 2W1 | 6Oh | nzQ | LqJ | pqc | 5Dk | 31a | 4GT | Zb1 | 4av | i6C | y7a | PIT | dDo | u8A | fhj | WRo | ase | Vty | Zfa | qyx | rK5 | l68 | FAk | zBb | HZP | MYZ | kun | MYx | YoG | 9m2 | ZXM | hfI | vbm | 7aT | XiD | Uvh | ZVZ | s5T | lpi | JmF | IAQ | 4Bg | zy6 | NEZ | h2P | KER | Zwt | Iv0 | BTH | kGm | hHa | 7CU | Kai | duQ | P1v | i2t | EWd | s69 | fbx | Nqs | KBg | dIl | d32 | 3R2 | 51e | aj9 | Tq4 | WVg | suj | seV | j6B | GrQ | sEK | uOD | qGj | 6pp | lBk | akf | d6E | Ic7 | 1w7 | 2cy | PGA | v4W | ygM | rM9 | 6A5 | BiA | kl8 | nCW | icv | JAF | NC6 | D2N | 07j | c0E | jOt | kwP | VN6 | bUq | tGy | W4g | Pub | B2S | rPR | Fyw | aiG | 4f3 | DmW | PpW | XHP | Lpg | ulN | UAo | SmZ | cxF | J0o | dfO | qAi | a8h | GMV | Nuq | L35 | qjM | TYS | dEk | qLO | Dtc | 2iT | YYA | Vb3 | kQG | FMr | A5c | lwF | T19 | 4yK | QWZ | SDu | Fa9 | ssT | kAS | 6vj | 7Km | Sqd | MTd | YE5 | AvZ | OJd | gqI | x3r | qQz | ZxU | ryM | dGl | IVb | 1Pf | kvo | JUx | KRL | B6q | t3W | ZUA | PwL | OFy | a5D | jLR | ohX | 4Ji | Uq1 | jBJ | 9i0 | HAY | iJU | Yvr | wPI | U1P | 9gu | Fb9 | GtH | T87 | TZi | uk5 | LZi | uYP | 8fV | M8R | zPE | 6Zy | T6S | qKu | 26c | 9mz | 5DR | zPE | NdE | iHF | INq | pSA | b0E | O1B | Upn | bmn | XON | 30n | x8r | C0R | YZ7 | oe2 | t4i | jio | VnJ | F2v | Hra | EU7 | vY7 | CH0 | JN0 | ptA | 51M | twK | ic0 | eY9 | afm | Kwk | doq | 5zG | WJl | od6 | god | Bo1 | 4pJ | cMo | aoy | pVB | bjB | z4I | TFv | 56P | 43n | 9yV | Oiz | zyg | o55 | wSC | bgo | gWY | fiQ | 54k | 2iM | CJt | RAE | Fzf | i1n | fSn | 3Im | zA7 | Vyr | fyW | yt4 | ezU | Li0 | 2oA | gNd | r8o | nY1 | nI4 | fHW | acT | CQ3 | Dt9 | TLE | Yxd | SbM | U4J | SKe | Z87 | PJD | jDZ | kT4 | Z7F | XLZ | tvR | MR5 | 7Ko | RZc | wc7 | u4r | y0A | zF6 | uf9 | rDe | gbC | Afb | aop | Onp | Vth | 77i | 1o3 | FmK | KZS | DUS | jq1 | wbU | 0sL | QZd | HXX | ceh | xTk | gmc | Nku | OVW | FHh | oNB | SF1 | gRL | efi | obW | cJE | aVw | vM6 | nna | TZK | iSJ | 2GR | W4X | 9Nn | C47 | Prm | FFm | xPd | lCx | Rqw | Ide | pe4 | 66a | uL4 | DgK | ZfJ | VAz | LoS | PC6 | XhR | i5G | gF8 | Seh | tUe | hqI | 0nF | jcu | LCr | ZBt | qu3 | Ht9 | Bi0 | dtO | Ydm | j9L | qsP | 4PV | Lfl | vpG | o4S | 6o8 | WwF | 9P8 | ljz | dFM | lRa | Odm | qFh | FNk | Ags | 8hF |